قرارداد مهاجم برزيلي پرسپوليس امضا نشد

قرارداد مهاجم برزيلي پرسپوليس امضا نشد به گزارش سيتنا، با جدايي يورگن لوكاديا از پرسپوليس، اين باشگاه به دنبال جذب يك مهاجم خارجي ديگر رفت و در همين راستا با پريرا مهاجم برزيلي تيم گامبا اوزاكاي ژاپن به توافقات كلي دست پيدا كرد. در حاليكه توافقات كلي به دست آمده اما مذاكره در خصوص يكي دو بند از قرارداد همچنان ادامه دارد و اين موضوع باعث شد تا قرارداد رسمي فعلاً امضا نشود . مسئولان باشگاه پرسپوليس اميدوار هستند كه پريرا در خصوص بندهاي باقيمانده از مواضع خود كوتاه بيايد تا اين قرارداد هرچه زودتر به امضا برسد.