سيگنال هاي عجيب از كهكشاني در فاصله 9 ميليارد سال نوري

سيگنال هاي عجيب از كهكشاني در فاصله 9 ميليارد سال نوري ستاره شناسان سيگنال هايي راديويي را از كهكشاني در فاصله 9 ميليارد سال نوري ثبت كرده اند؛ گامي روبه جلو كه درباره چگونگي شكل گيري ستارگان در گيتي اوليه اطلاعات بيشتري را آشكار مي كند. بر اساس مقاله اي كه اخيرا در مجله «اطلاعيه هاي ماهانه انجمن سلطنتي نجوم» (MNRAS) منتشر شد، اين سيگنال هاي راديويي در طول موج مشخصي به نام خط 21 سانتي متر و از دورترين كهكشاني مي آيند كه تاكنون كشف شده است. به گزارش ايتنا و به نقل از اينديپندنت، آرناب چاكرابورتي از دانشگاه مك گيل، يكي از نويسندگان اين مقاله، در اظهاراتي گفت: «يك كهكشان انواع مختلفي از سيگنال هاي راديويي را گسيل مي كند. تا به حال ثبت اين سيگنال خاص فقط از يك كهكشان در نزديكي زمين امكان پذير بود؛ مسئله اي كه شناخت ما را به آن دسته كهكشان هايي كه به زمين نزديك ترند، محدود مي كرد.» دكتر چاكرابورتي گفت: «اما به لطف كمك يك پديده طبيعي به نام همگرايي گرانشي، ما مي توانيم يك سيگنال ضعيف را از فاصله اي ركوردشكن ثبت كنيم.» همگرايي گرانشي پديده اي است كه سيگنال دريافتي از اجسام دور در كيهان را بزرگ نمايي مي كند؛ چيزي كه مي تواند به ستاره شناسان كمك كند تا به گيتي اوليه نگاه كنند. كيهان شناس دانشگاه مك گيل توضيح داد: «در اين مورد خاص، اين سيگنال با حضور يك جرم عظيم ديگر، كهكشاني ديگر، بين هدف و ناظر خم شده است.» او افزود: «اين عملا به بزرگ نمايي سيگنال با ضريب 30 منجر مي شود و به تلسكوپ امكان مي دهد آن را ثبت كند.» دانشمندان توضيح دادند كه يافته هاي جديد به كشف تركيب كهكشان ها در فواصل به مراتب بيشتر از زمين كمك خواهد كرد. آن ها مي توانند با تجزيه و تحليل سيگنال هاي جديد، كهكشاني ستاره زا در دوردست به نام SDSSJ0826+5630 را بررسي و براي نخستين بار تركيبات گاز آن را اندازه گيري كنند. آن ها مشاهده كردند كه جرم اتمي محتواي گاز كهكشان به طرز عجيبي دقيقا دو برابر جرم (اتمي) ستارگاني است كه راحت تر قابل مشاهده اند. محققان گفتند اين سيگنال ها همچنين از كهكشان در زماني كه كيهان تنها حدود 4.9 ميليارد سال سن داشت، به آن ها امكان مي دهد تا از اسرار گيتي اوليه يك برداشت كلي داشته باشند. دكتر چاكرابورتي گفت: «اين معادل اين است كه در زمان، به 8.8 ميليارد سال گذشته نگاه كنيم.» اين نتايج همچنين امكان رصد كهكشان هاي دور با استفاده از همگرايي گرانشي را نشان مي دهد. پژوهشگران مي گويند اين رويكرد مي تواند براي بررسي تكامل ستارگان و كهكشان ها در كيهان با استفاده از تلسكوپ هاي راديويي با بسامد پايين كنوني فرصت هاي جديدي را ايجاد كند.