بيل گيتس: آماده همه گيري بعدي باشيد كه از كرونا بدتر است

بيل گيتس: آماده همه گيري بعدي باشيد كه از كرونا بدتر است بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت گفت رهبران سياسي بايد اختلافات خود را فراموش كنند و براي آماده شدن براي ويروس بعدي با يكديگر همكاري كنند. او كه روز دوشنبه، 23 ژانويه، در انديشكده موسسه لووي در سيدني استراليا سخن مي گفت، افزود كه همه گيري بعدي ممكن است ساخته دست بشر و بسيار بدتر از كوويد-19 باشد. به گزارش ايتنا از اينيپندنت، گيتس خواستار افزايش و بهبود همكاري هاي بين المللي جهت آماده شدن براي مقابله با ويروسي شد كه به گفته اودر راه است و جهان را درگير خود خواهد كرد. اين بازرگان 67 ساله گفت: «ما بايد همه گيري كوويد-19 را به عنوان نمونه اي از چگونگي بهبود واكنش كشورها در صورت همكاري همه با هم حفظ كنيم.» بيل گيتس با اشاره به اينكه ضرر اقتصادي همه گيري كرونا بيش از ده تريليون دلار بوده است، گفت آمادگي براي دوره بعدي، اين هزينه را كاهش داد. او با اشاره به داشتن آمادگي، تمرين و ظرفيت جهاني براي مقابله با بلاياي طبيعي، مثل آتش سوزي و زلزله، نداشتن ابزار لازم براي مقابله به همه گيري را احمقانه دانست. بيل گيتس گفت: «ما بايد هر پنج سال يك بار، تمريني جامع را در سطح كشور و منطقه براي آماده نگه داشتن خود براي مقابله با همه گيري انجام دهيم و لازم است كه يك گروه جهاني، ميزان اين آمادگي را ارزيابي كند.» به گفته او، يك نظم بين المللي پايدار به بشر براي عبور از همه گيري هاي آينده كمك خواهد كرد. گيتس گفت: مقابله با همه گيري هاي آينده، نيازمند يك نظم بين المللي با ثبات است كه بر اساس اراده سياسي متقابل ايجاد شده باشد. گيتس همچنين از سياست هاي استراليا، به دليل اجراي سياست هاي قرنطينه اي در سال اول همه گيري كرونا، و زماني كه هنوز واكسني توليد نشده بود، تمجيد كرد و گفت استراليا و چند كشور ديگر با اجراي چنين سياست هايي، سطح فراگيري بيماري را پايين نگه داشتند. او از ثروتمندترين افراد جهان است، وعده داد كه نيمي از دارايي خود را به امور خيريه و حمايت از برابري در زمينه مراقبت هاي بهداشتي، انرژي و آموزش اختصاص دهد.