درخواست عجيب رييس صدا و سيما براي فيلتر شدن سايت نمايش خانگي!

درخواست عجيب رييس صدا و سيما براي فيلتر شدن سايت نمايش خانگي! محمد مهاجري تحليلگر اصولگرا در يادداشتي نوشت: مالك محترم صداوسيما و حومه، آيا درست است كه از رئيس جمهور خواسته ايد يكي از اپليكيشن هاي سينماي خانگي را فيلتر كنند؟ تاحالا نظرسنجي هائي كه منتشر كرده ايد مي گويد 90درصد مردم مشتري صداوسيما هستند. به آن بخش از ابوابجمعي كه مسوول توليد نظرسنجي هستند اگر خواستند بعد از قطع اپليكيشن فوق الذكر نظرسنجي كنند تاكيد فرماييد يهويي از 100درصد بالا نزند! محمد مهاجري تحليلگر اصولگرا در يادداشتي از درخواست عجيب رئيس صداوسيما از رئيس جمهور براي فيلتر كردن يك سايت نمايش خانگي خبر داد. منبع: انتخاب