ويجياتو: 10 حقيقت كمتر شنيده شده از ماجراهاي تن تن

بيشتر از 90 سال از خلق شخصيت تن تن مي‌گذرد. شخصيتي كه اگر حتي كاميك‌هاي آن را نخوانده باشيد و انيميشن‌هايش را دست داده باشيد، حتما او را با آن موهاي خاص و پليور آبي رنگش مي‌شناسيد. تن تن و سگ برفي‌اش ميلو، نمادهاي بزرگي براي دنياي ادبيات و انيميشن‌هاي دهه 90 ميلادي هستند و […]