ناسا به دنبال ساخت موشك هسته اي

ناسا به دنبال ساخت موشك هسته اي ناسا اين روزها سخت مشغول توسعه پروژه بلندپروازنه خود براي فرستادن انسان ها به سياره مريخ است و اخيرا براي تحقق اين هدف، با سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي موسوم به دارپا وارد همكاري شد. تيم مهندسان ناسا و دارپا قصد دارد از موتور حرارتي هسته اي در موشك ها استفاده كنند تا بتوانند از اين فناوري براي اجراي ماموريت هاي آينده سفر به مريخ كه انسان ها نيز در اين سفرها حضور خواهند داشت بهره مند شوند.   بيل نلسون مدير ناسا گفت اين دو سازمان قصد دارند تا اين فناوري پيشرفته حرارتي هسته اي را تا سال 2027 به نمايش بگذارند. به گفته نلسون، فضانوردان با كمك اين فناوري جديد مي توانند با سرعتي بيشتر سفرهاي خود به اعماق فضا را اجرا كنند كه اين امر مي تواند راه را براي اعزام انسان ها به سياره سرخ هموار كند.   مقالات مرتبط: فضانوردان ناسا هفتم خرداد با موشك فالكون 9 اسپيس... نسل جديد موشك هاي ناسا 12 شهريور تست مي شود ورود موشك SLS ناسا به سكوي پرتاب براي اولين بار درخواست ناسا از بزرگان صنعت خودرو براي ساخت... در اين برنامه مشترك ميان ناسا و دارپا كه تحت عنوان DRACO نامگذاري شده، مهندسان بخش ماموريت فضايي ناسا، توسعه فني اين فناوري جديد را برعهده خواهند داشت و محصول نهايي را با يك فضاپيماي آزمايشي از دارپا يكپارچه و تست خواهند كرد.   ناسا اعلام كرد كه اين موتور حرارتي هسته اي امكان اجراي سريع تر سفرها را براي فضاپيماها فراهم مي كند كه اين مزيت، باعث مي شود از منابع كمتري براي اجراي يك ماموريت طولاني مدت استفاده شود. همچنين اين موتور جديد فضاي كمتري را اشغال مي كند و مي توان از فضاي ايجادشده براي گنجاندن تجهيزات و ابزارهاي بيشتري استفاده كرد. اين طرح در حالي دنبال خواهد شد كه در دهه 1940 ميلادي، دانشمند ايده هايي را در خصوص استفاده از انرژي هسته اي در براي تامين نيروي مورد نياز پروازهاي فضايي مطرح كردند. ايالات متحده در دهه 1950، آزمايش هاي زميني را روي اين گونه از موتورها آغاز كرد كه البته كمبود بودجه و تغيير اولويت ها باعث شد تا ناسا در اواخر سال 1972، اين پروژه را متوقف كند. با اين حال، ريسك هايي نيز در استفاده از موتورهاي حرارتي هسته اي وجود دارد كه نگران كننده است. از جمله اين موارد مي توان به نشت مواد راديواكتيو در محيط اشاره كرد.   ناسا معتقد است كه استفاده از اين موتورهاي جديد در فضاپيماها مي تواند با كاهش زمان سفر، خطرات احتمالي براي سفر به مريخ را كم كند. همچنين از لحاظ كارايي و اثربخشي، موتورهاي حرارتي هسته اي مي توانند تا سه برابر بهتر از موتورهاي فعلي عمل كنند.   تلاش هاي ناسا در استفاده از انرژي هسته اي محدود به اين مورد نمي شو د؛ اين سازمان در سال 2018 آزمايش هايي را براي استفاده از يك رآكتور هسته اي قابل حمل به منظور توسعه سيستمي جهت تامين انرژي مورد نياز ساكنان آينده مريخ انجام داد.