حضور مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد در غرفه تشكل هاي ايثارگران در راهپيمايي 22 بهمن

حضور مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد در غرفه تشكل هاي ايثارگران در راهپيمايي 22 بهمن خبرگزاري آريا - مديركل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد در غرفه تشكل هاي ايثارگران در راهپيمايي 22 بهمن حضور پيدا كرد. به گزارش ايثار، دكتر عباس زارع نژاد مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران ضمن شركت در راهپيمايي 22بهمن، از غرفه تشكل هاي شاهد و ايثارگر بنياد كه در مسير راهپيمايي راه انداري شده بود، بازديد كرد. دكتر زارع نژاد ضمن تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به خانواده شهدا و ايثارگران معزز شركت كننده در راهپيمايي و بازديد كننده از غرفه تشكل هاي شاهد و ايثارگر، با آنان به گفتگو پرداخت. انتهاي پيام/