ديدار مسئولين روابط عمومي شركت هاي گروه با سرپرست و اعضاي هيئت مديره و معاونين شركت توسعه صنايع بهشهر

در گردهمايي و ديدار مسئولين روابط عمومي شركت هاي گروه توسعه صنايع بهشهر، اهم مسائل و راهكارهاي رسيدن به توسعه اقتصادي پايدار از طريق ساماندهي و هماهنگي ايجاد شده در سازمان ها با استفاده از روش هاي روابط عمومي الكترونيك مورد بررسي قرار گرفت.كيوسك خبر ـ به گزارش روابط عمومي شركت پاكسان به نقل از (...) در گردهمايي و ديدار مسئولين روابط عمومي شركت هاي گروه توسعه صنايع بهشهر، اهم مسائل و راهكارهاي رسيدن به توسعه اقتصادي پايدار از طريق ساماندهي و هماهنگي ايجاد شده در سازمان ها با استفاده از روش هاي روابط عمومي الكترونيك مورد بررسي قرار گرفت. كيوسك خبر ـ به گزارش روابط عمومي شركت پاكسان به نقل از بيدنا، جلسه مسئولين روابط عمومي شركت هاي زير مجموعه، سه شنبه سي و يكم خردادماه با موضوع ” هماهنگي و هم انديشي مسئولان روابط عمومي شركت هاي تابعه گروه توسعه صنايع بهشهر” با حضور حسين معين زاد سرپرست شركت، عليرضا فاطمي عضو هيئت مديره و معاون مالي، اقتصادي و منابع انساني و داود حمزه، عضو هيئت مديره و معاون امور شركت ها و مجامع شركت توسعه صنايع بهشهر برگزار گرديد. در اين جلسه، سرپرست و اعضاي هيئت مديره و معاونين شركت توسعه صنايع بهشهر با ايراد سخناني به ايجاد كارگروه­ هاي دوره ­اي با حضور همكاران روابط عمومي شركت­ هاي تابعه، جهت ايجاد هماهنگي، انتقال تجربيات و تدوين سندهاي برنامه­ ريزي استراتژيك روابط ­عمومي، همسو و همراستا با سند برنامه­ ريزي استراتژيك شركت­ هاي خود و شركت توسعه صنايع بهشهر، و لزوم ارائه گزارشات عملكرد سه ماهه تأكيد كردند. ايشان همچنين اهميت ايجاد هماهنگي با واحدهاي مرتبط با روابط عمومي همچون، واحد هاي مالي، منابع انساني، برنامه ريزي، فناوري اطلاعات، توليد، بازرگاني، بازاريابي و فروش و … را مد نظر قرار دادند. در اين جلسه تني چند از مسئولين روابط عمومي شركت­ ها، با بيان مسائل مرتبط با اين حوزه، نقطه نظرات خود را بيان نموده و با تقدير و تشكر از اهتمام مديران ارشد هلدينگ توسعه صنايع بهشهر به ارتقاء جايگاه روابط عمومي در شركتهاي گروه، حمايت مديران ارشد شركت ها را از مهم ترين چالش ها و نيازمندي هاي اين حوزه دانستند. در پايان، سرپرست واحد ارتباطات و اطلاع رساني شركت توسعه صنايع بهشهر، با توجه به شعار سال 1401 و منويات مقام معظم رهبري، بهره­ گيري از راه حل­ هاي دانش ­بنيان و استفاده از روش­ هاي روابط عمومي الكترونيك، را مؤثرترين وسيله جهت ايجاد هم ­افزايي و كاهش هزينه ها در شركت­ هاي گروه توسعه صنايع بهشهر دانست، و بر ايجاد ارتباط سازنده بين واحدهاي روابط عمومي و فناوري اطلاعات جهت استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود و در نهايت مديريت مؤثر روابط عمومي و ارتقاي بهره وري اين واحدها تأكيد كرد. وي گفت انشالله با برنامه ريزي منسجم و هماهنگ، جهت ارتقاء جايگاه واحدهاي روابط عمومي شركت هاي گروه، گام برخواهيم داشت.