ساعت هوشمند بعدي هواوي به قابليت سنجش قند خون و پايش عملكرد ريه مجهز مي شود

ساعت هوشمند بعدي هواوي به قابليت سنجش قند خون و پايش عملكرد ريه مجهز مي‌شود

قابليت‌هاي نظارت بر قند خون، پايش عملكرد ريه و بررسي وضعيت جسمي در ارتفاعات به ساعت هوشمند بعدي هواوي اضافه مي‌شوند.