تلاش تيك تاك براي جلب نظر اتحاديه اروپايي

تلاش تيك تاك براي جلب نظر اتحاديه اروپايي اقتصاد ايران: تيك تاك قوانين اتحاديه اروپايي درباره حريم خصوصي كاربران اين منطقه را پذيرفت تا از تحريم ها عليه خودش جلوگيري كند. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران، رگولاتورهاي اتحاديه اروپا امروز اعلام كردند كه تيك تاك با تقويت حقوق كاربران اتحاديه اروپايي موافقت كرده است. اين تصميم از تحريم هاي احتمالي كه به دليل شكايت هاي متعدد از سوي كاربران اين منطقه وضع شده است، جلوگيري مي كند. سازمان مصرف كنندگان اروپا (BEUC) در شكايت خود در سال 2021 اعلام كرد اين برنامه كه رشد سريعي در سراسر جهان به ويژه در بين نوجوانان داشته، نتوانست از كودكان در برابر تبليغات پنهان و محتواي نامناسب محافظت كند. مدير اجرايي اتحاديه اروپايي گفت كه اين شركت متعاقباً با كميسيون اروپا و شبكه ملي مقامات حمايت از مصرف كننده در تلاش براي رفع نگراني ها گفتگو كرد و اكنون با تعدادي از تغييرات موافقت كرده است. اين تغييرات شامل معرفي يك گزينه اضافي است كه به كاربران امكان مي دهد به راحتي آگهي هايي را كه مي تواند كودكان را تشويق به خريد كالا يا خدمات يا ترغيب والدين يا ديگران به خريد محصول كند، گزارش دهند. پس از گزارش محتواي برند مجاز به تبليغ محصولات و خدمات نامناسب نخواهد بود. در ميان ساير تعهدات، شركت نحوه دريافت جوايز از پلتفرم خود را روشن خواهد كرد و تبليغات پولي در ويدئوها با وضوح بيشتري برچسب گذاري مي شود. ديديه ريندرز، رئيس كميسيون قضايي در بيانيه اي گفت: همه پلتفرم هاي اجتماعي ملزم به اجراي قوانين هستند. تيك تاك گفت كه به بهبود ويژگي هاي خود ادامه خواهد داد.  با اين حال، سازمان مصرف كنندگان اروپا گفت كه تيك تاك در برخي زمينه ها كوتاهي كرده است. اورسولا پاچل، معاون مديركل اين سازمان گفت: عليرغم بيش از يك سال گفتگو با اين پلتفرم، تحقيقات اكنون بسته شده و نگراني هاي مهمي را كه ما مطرح كرده ايم برطرف نشده است.