سران كشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالي: آينده اوكراين در ناتو است

سران كشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالي: آينده اوكراين در ناتو است تهران- ايرنا- سران سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در پيش نويس بيانيه پاياني نشست خود در واشنگتن، با اشاره به اينكه مسير كي يف در پيوستن به اين پيمان نظامي غيرقابل بازگشت است، تاكيد كردند: آينده اوكراين در ناتو است زيرا اعضاي اين پيمان متعهد به حمايت طولاني مدت از كي يف شده اند. به گزارش بامداد پنجشنبه ايرنا به نقل از سي ان ان، در پيش نويس بيانيه پاياني نشست سران ناتو در واشنگتن آمده است: ما به عنوان سران كشورها و دولت هاي اتحاد آتلانتيك شمالي، در واشنگتن گرد هم آمده ايم تا هفتاد و پنجمين سالگرد اتحاد خود را جشن بگيريم. اين بيانيه مي افزايد: ناتو كه براي حفظ صلح شكل گرفته است، قوي ترين اتحاد تاريخ باقي مي ماند و ما در برابر يك جنگ تجاوزكارانه وحشيانه در قاره اروپا و در زمان حساسي براي امنيت خود در اتحاد و همبستگي ايستاده ايم. در ادامه اين بيانيه آمده است: ناتو يك اتحاد دفاعي است و تعهد ما براي دفاع از يكديگر و از هر وجب از خاك متفقين در هر زمان آهنين است و ما به تضمين دفاع جمعي خود در برابر همه تهديدها و از همه جهات، بر اساس رويكرد 360 درجه، ادامه خواهيم داد تا سه وظيفه اصلي ناتو يعني بازدارندگي و دفاع، پيشگيري و مديريت بحران و امنيت همكاري را انجام دهيم. در پيش نويس بيانيه پاياني سران ناتو در واشنگتن اگرچه زمان مشخصي براي پيوستن اوكراين به ناتو ارائه نشده اما اعلام شده است كه در صورت موافقت اعضاي ناتو و موفقيت اوكراين در تحقق شرايط عضويت در اين پيمان امنيتي، از اين كشور براي پيوستن به ناتو دعوت خواهد شد. اين بيانيه مي افزايد: ما از پيشرفت مشخصي كه اوكراين از زمان نشست ويلنيوس تاكنون در مورد انجام اصلاحات دموكراتيك، اقتصادي و امنيتي مورد نياز خود انجام داده است، استقبال مي كنيم. در اين بيانيه آمده است: در حالي كه اوكراين به اين كار حياتي ادامه مي دهد، ما به حمايت از اين كشور در مسير برگشت ناپذيرش براي عضويت در ناتو ادامه خواهيم داد. بر اساس اين بيانيه، اعضاي ناتو از تحول و تقويت نيروهاي دفاعي و امنيتي اوكراين حمايت كرده و به اين وسيله امكان عضويت اين كشور در ناتو را تسهيل خواهند كرد. اين بيانيه مي افزايد: با هدف تداوم حمايت بلند مدت از اوكراين يك بودجه 40 ميليارد يورويي به عنوان حداقل و پايه كمك ناتو به اين كشور در سال 2025 از سوي اعضاي اين اتحاد نظامي به تصويب رسيد. سران كشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در اين بيانيه همچنين با طرح اين ادعا كه روسيه مهمترين و مستقيم ترين تهديد براي امنيت اعضاي ناتو است، مدعي شدند: تهاجم تمام عيار روسيه به اوكراين، صلح و ثبات در منطقه يورو آتلانتيك را به هم ريخته و امنيت جهاني را به شدت تضعيف كرده است. بر اساس اين بيانيه، سران ناتو همچنين نگراني عميق خود را درباره تعميق مشاركت راهبردي بين چين و روسيه و تلاش هاي تقويت كننده متقابل آنها براي تضعيف و تغيير شكل نظم بين المللي مبتني بر قوانين ابراز كردند. در اين بيانيه آمده است: پكن از طريق مشاركت بدون محدوديت و حمايت گسترده اش از صنايع دفاعي روسيه، عامل تعيين كننده جنگ روسيه عليه اوكراين است. بر اساس اين بيانيه، سران ناتو خواسته اند تا چين به عنوان عضو دائمي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و با توجه به مسئوليت خاصي كه در حمايت از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد، به هرگونه حمايت مادي و سياسي خود از ماشين جنگي روسيه پايان دهد. اين بيانيه مي افزايد: چين در صورت تداوم حمايت از ماشين جنگي روسيه نمي تواند از آثار منفي مشاركت در بزرگ ترين جنگي كه در سال هاي اخير به وقوع پيوسته است، دور بماند و اثرات منفي اين حمايت بر منافع و شهرت پكن آثار سوئي به جا خواهد گذاشت. سران كشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در اين بيانيه همچنين مدعي شده اند: چين همچنين از طريق فعاليت هاي مخرب سايبري و تركيبي پايدار از جمله اطلاعات نادرست، به ايجاد چالش هاي سيستماتيك براي امنيت اروپا - آتلانتيك ادامه مي دهد. اين بيانيه در ادامه با اشاره به اهميت روز افزون منطقه اقيانوس هند و آرام براي ناتو، مي افزايد: ما از مشاركت مستمر با شركاي آسيا - اقيانوسيه خود در بحث امنيت اروپا - آتلانتيك استقبال كرده و در حال تقويت گفت وگو براي مقابله با چالش هاي بين منطقه اي هستيم و همكاري عملي خود با اين شركا را از جمله از طريق پروژه هاي شاخص در زمينه هاي حمايت از اوكراين، دفاع سايبري، مقابله با اطلاعات نادرست و تبادل فناوري تقويت مي كنيم. به گزارش ايرنا، نشست سران ناتو از روز سه شنبه (9 جولاي / 19 تير) در واشنگتن آغاز شده و قرار است تا روز پنجشنبه (11 جولاي / 21 تير) ادامه پيدا كند.