قدرت فراروايت در روابط عمومي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || فراروايت به داستاني بزرگ و جامع اشاره دارد كه هويت، ارزش ها و اهداف يك گروه يا جامعه را بيان مي كند. روابط عمومي به فعاليت هايي گفته مي شود كه براي ايجاد و حفظ روابط مثبت بين يك سازمان و مخاطبانش انجام مي شود. فراروايت و روابط عمومي به طور جدايي ناپذيري به هم مرتبط هستند. فراروايت مي تواند به عنوان چارچوبي براي روابط عمومي عمل كند و به سازمان ها كمك كند تا پيام هاي خود را به طور موثرتر به مخاطبان خود منتقل كنند. انتهاي پيام/ با كليك روي لينك زير به كانال تلگرام ما بپيونديد: https://telegram.me/sharaPR