دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پيروزي پزشكيان را تبريك گفت

دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پيروزي پزشكيان را تبريك گفت تهران- ايرنا- محمد جاسم البديوي دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در پيامي پيروزي مسعود پزشكيان در چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران را تبريك گفت. به گزارش بامداد پنجشنبه ايرنا، در متن پيام تبريك دبيركل شوراي همكاري خليج فارس، آمده است: ضمن ابراز خرسندي، پيروزي شايسته جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري ايران 2024 را صميمانه تبريك مي گويم، اين پيروزي بيانگر اعتماد و حمايت ملت ايران به هدايت، خرد و چشم انداز آينده شما است. البديوي در ادامه اين پيام، نوشت: ما در شوراي همكاري خليج فارس، آرزوي تقويت روابط دوجانبه و همكاري هاي سودمند ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران، به گونه اي كه در خدمت منافع ملت هاي ما و بر اساس قوانين بين المللي و اصول احترام حسن همجواري باشد را داريم و همچنين بر اهميت گفت وگوي سازنده و كار مشترك در مقابله با چالش هاي مشترك و تقويت همكاري در زمينه هاي مختلف، تاكيد مي كنيم. دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در ادامه افزود: از آنجايي كه موفقيت شما در اين انتخابات در برهه اي حساس كه منطقه به تلاش هاي مشترك جهت مقابله با چالش هاي بزرگ نياز دارد، به دست آمده است، باور داريم كه كه جنابعالي كشور را با درايت و بصيرت هدايت خواهيد كرد، به نحوي كه در تقويت امنيت و صلح در منطقه كمك خواهد كرد. دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در پايان اين پيام، نوشت: اينجانب پيام تبريك خود را با آرزوي موفقيت صميمانه براي جنابعالي در مأموريت عالي و همچنين آرزوي دستيابي جنابعالي به دستاوردهايي در خدمت ملت ايران و تقويت روابط برادرانه با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به پايان مي برم. به گزارش ايرنا، مسعود پزشكيان روز جمعه پانزدهم تيرماه با كسب اكثريت آرا در چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران به عنوان نهمين رئيس جمهور ايران از سوي ملت ايران انتخاب شد. براساس اعلام ستاد انتخابات كشور مجموع آراي اخذ شده در شعب داخل و خارج از كشور 30 ميليون و 530 هزار و 157 راي است كه بر اين اساس تعداد آراي مسعود پزشكيان 16 ميليون و 384 هزار و 403 راي بود كه توانست بر رقيب خود سعيد جليلي پيروز شود. تاكنون بسياري از رهبران جهان با ارسال پيام هايي پيروزي پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري را تبريك گفته اند.