روابط عمومي هاي مجموعه دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد از ايرنا بازديد كردند

روابط عمومي هاي مجموعه دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد از ايرنا بازديد كردند ياسوج - ايرنا - روابط عمومي هاي مناطق مختلف استان زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي در شهرستان هاي كهگيلويه و بويراحمد امروز (چهارشنبه ) از دفتر ايرنا در ياسوج ديدار كردند و ضمن شركت در كارگاه خبري از نزديك در جريان فعاليت هاي اين رسانه ملي قرار گرفتند. به گزارش ايرنا، رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در اين ديدار، اظهار كرد: خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي در كشورهاي ملي و بين المللي دارد و بايد با برنامه ريزي مدون، سطح تعامل و همكاري با رسانه هاي استان را ارتقا دهند زيرا كه تقويت ارتباط با اصحاب رسانه از اهداف اصلي دانشگاه علوم پزشكي استان است. روابط عمومي هاي مجموعه دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد از ايرنا بازديد كردند ديودل افزود: روابط عمومي پيشاني و چشم و چراغ هر مجموعه است و بايد همه چيز را ببيند و همه چيز را بنماياند و اين حرفه مهم محصول توسعه تكنولوژي، ارتباطات و گسترش روزافزون جوامع، سازمان‍ ها و نهادهاي عمومي است. وي تاكيد كرد: روابط عمومي هوشمند و به روز ضمن دريافت مطالبات جامعه هدف و مخاطبان خود از يك سو، خدمت و وظايف سازمان خود را به درستي به مردم اطلاع رساني مي كند و از طرف دگير با هنر خود مي تواند از توان، ظرفيت و جايگاه رسانه ها براي آگاهي بخشي عمومي بيشتر بهره ببرد. رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ادامه داد: بايد نوآوري و خلاقيت ايجاد و تعريف و شيوه سنتي روابط عمومي به شكلي جديد تبديل شود و نگرش ها تغيير يابد. ديودل تاكيد كرد: امروز، به منظور آشنايي با خبرنگاران و حوزه خبر، اين گردهمايي برگزار شد و يكي از برنامه هاي جانبي اين همايش بازديد روابط عمومي ها از خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا )بود. وي عنوان كرد: به دنبال ارتباط هر چه بيشتر، موثرتر و سازنده با خبرگزاري ايرنا در استان هستيم تا بتوانيم بهره كافي از تجربيات و دانش پيشكسوتان حوزه خبر ايرنا ببريم. نقش روابط عمومي ها در اقناع افكار عمومي رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي كهگيلويه و بويراحمد هم گفت: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) ، خبرگزاري رسمي و اولين نهاد حرفه اي گردآوري و انتشار خبر و عكس و توليد محصولات رسانه اي خبري و رسانه مورد وثوق نظام است. حميد جهان افزود: پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، خبرگزاري در راستاي اهداف نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران به بازتعريف رسالت خبري خود پرداخت و برپايه اهدافي چون انعكاس دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مخابره واقعيت هاي ايران و جهان به ويژه كشورهاي اسلامي فعاليت خود را ادامه و گسترش داد. وي عنوان كرد: هم اينك اين خبرگزاري در بيش از ده ها دفتر داخلي و حدود 60 دفتر در خارج از كشور دارد و با حضور خبرنگاران حرفه اي به رسالت خود عمل مي كند. رئيس سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي كهگيلويه و بويراحمد ابراز كرد: روابط عمومي ها به عنوان پل ارتباطي ميان سازمان ها و مخاطبان، نقشي اساسي در ايجاد اعتماد، همدلي و همسويي افكار عمومي با اهداف و برنامه ها ايفا مي كند. جهان ابراز كرد: بحران شايعه در خلا عدم اطلاع رساني شفاف و به موقع رخ مي دهد بنابراين روابط عمومي خلاق بايد به موقع براي نشر خبر اقدام كند. وي عنوان كرد: كانون تحول يك سازمان روابط عمومي خوب و حرفه اي مي تواند باشد و يكي از كاركرد هاي اصلي آن ريسك پذيري است. حوزه روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي استان كه مديريتش بر عهده يك فعال رسانه اي قرار گرفته طي سه سال گذشته در عرصه توليد محتوا در اين عرصه و تعامل با رسانه ها عملكرد مطلوبي در زمينه اطلاع رساني از خود برجا گذاشته طوري كه رصد سايت هاي رسانه هاي مختلف نشان مي دهد كه كمتر روزي اتفاق افتاده كه از اين حوزه در رسانه هاي استان خبري منتشر نشود. بر اساس اين گزارش روابط عمومي هاي دانشگاه استان پس از شركت در هم انديشي خبري از نزديك با فرآيند امر اطلاع رساني در اين رسانه از تهيه و توليد گرفته تا نحوه تنظيم و انتشار آشنا شدند.