پنج ماه دسترسي نامحدود رايگان به سرويس آمازون موزيك

پنج ماه دسترسي نامحدود رايگان به سرويس آمازون موزيك با اينكه پرايم دي (Prime Day) آمازون از 16 ژوئيه شروع مي شود، اما معاملات اوليه همچنان ادامه دارد. به گزارش ايتنا، اعضاي پرايم اكنون مي توانند پنج ماه كامل Amazon Music Unlimited را به صورت رايگان دريافت كنند. اين پلتفرم استريمينگ موسيقي آمازون، شبيه اسپاتيفاي، Apple Music و بقيه، است. از اينرو اين پنج ماه دسترسي نامحدود به معناي دسترسي به تقريباً هر آهنگي خواهد بود كه تاكنون ساخته شده است. البته اين فرصت فقط براي اعضاي فعلي پرايم است. اشتراك اين سرويس پس از پايان دوره آزمايشي رايگان ماهانه 10 دلار هزينه خواهد داشت كه كم و بيش مطابق با پلتفرم هاي استريمينگ رقيب است. اگر مي خواهيد نسخه آزمايشي رايگان را بدون نگراني در مورد هزينه دريافت كنيد، كافيست يك يادآوري تنظيم كنيد تا قبل از تمام شدن آن پنج ماه، سرويستان لغو شود. اين سرويس آمازون در مقايسه با سرويس هاي رقيب خود رابط كاربري ضعيفتر و بازاريابي پادكست متهوارنه تري دارد. اما آرشيو آن تقريبا همسطح با رقبايش است. يك نكته منفي كه نه تنها در مورد آمازون بلكه براي همه سرويس هاي استريمينگ موسيقي صدق مي كند مبلغ اندك پرداختي به صاحبان آثار است. Amazon Music Limited حدود 0.004 دلار به ازاي هر استريم پرداخت مي كند، كه دقيقاً در وسط محدوده اسپاتيفاي است كه از 0.003 تا 0.005 دلار به ازاي هر استريم تعيين شده است. با اين حال، آمازون قراردادهاي مجوزدهي (لايسنسينگ) مستقيم با ليبل هاي عمده دارد، بنابراين شخصي مانند تيلور سويفت قاعدتاٌ در موقعيت بهتري براي چانه زني با آن خواهد بود. اما هنرمندان تازه كار، مثل هميشه، در موضع ضعف باقي مي مانند.