جامعه روابط عمومي آذربايجان شرقي داغدار شد

نصر:  «ذوالفقار همتي» از چهره هاي شناخته شده حوزه روابط عمومي آذربايجان شرقي و روابط عمومي اسبق استانداري دار فاني را وداع گفت. به گزارش نصر، «ذوالفقار همتي»، مدير اسبق روابط عمومي استانداري آذرايجان شرقي و دانشگاه تبريز و استاد گروه فلسفه اين دانشگاه دار فاني را وداع گفت. ذوالفقار همتي، دانش آموخته دكتري فلسفه از دانشگاه تبريز و استاديار اين دانشگاه بود كه مديريت روابط عمومي استانداري آذربايجان شرقي و دانشگاه تبريز، دبيري شوراي هماهنگي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي شمال غرب كشور و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان را در كارنامه خود داشت. وي در پي يك دوره بيماري، امروز دار فاني را وداع گفت. انتهاي پيام/ جامعه روابط عمومي آذربايجان شرقي داغدار شد  نصر