استاندارد پيام رساني RCS با قابليت هاي متنوع به روز شد

انجمن GSMA مسئول حفظ سرويس هاي ارتباطي غني (RCS) است و آخرين به روزرساني اين سرويس، استاندارد «پيام هاي گسترده» (Extended Messaging) را اضافه مي كند كه بايد قابليت تعامل ميان اندرويد و آيفون را بهبود بخشد. انجمن GSMA در ماه ژوئن پرونده آپديت استاندارد RCS را نهايي و آن را در ماه ژوئيه منتشر كرد. اين به روزرساني با هدف بهبود تجربه پيام رساني منتشر شده كه ازجمله شامل موارد زير است: - فعال كردن پاسخ ها و واكنش ها (ازجمله واكنش هاي سفارشي) براي پيام هاي ارسالي و دريافتي. - ارائه قابليت ويرايش، بازخواني (Recall) و حذف پيام هاي قبلي براي فرستنده پيام ها. به روزرساني RCS آپديت جديد RCS در بخش واكنش ها درحال حاضر هم اپليكيشن پيام هاي iOS و هم پيام هاي گوگل در اندرويد، واكنش ها را (كه در آيفون به شكل Tapbacks است) در SMS ها ترجمه و تبديل مي كنند تا ايموجي ظاهر شود. تبديل شدن اين قابليت به بخشي از استاندارد پيام رساني بايد به اين معني باشد كه برنامه هاي سمت كلاينت مجبور نيستند هر واكنش را ترجمه كنند. همچنين در اين آپديت از Custom Reactions پشتيباني مي شود كه مي تواند يك تصوير باشد. اين قابليت به علاوه مي تواند يك Live Sticker ،Genmoji يا Photomoji را در بر بگيرد. به عنوان بخشي از اين به روزرساني، RCS همچنين حالا قابليت گزارش اسپم را در پيام هايي كه به صورت يك به يك از يك شخص به شخص ديگر ارسال مي شود نيز ارائه مي كند.