سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب شد

سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب شد سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب شد طي حكمي از سوي مهندس فرشيد خيبري مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز شرق مهندس احمد فرخي زاده به سمت  سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب شد. طي حكمي از سوي مهندس فرشيد خيبري مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز شرق مهندس احمد فرخي زاده به سمت  سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب شد. به گزارش پايگاه خبري رويداد نفت به نقل از، شركت نفت مناطق مركزي ايران، طي حكمي از سوي مهندس فرشيد خيبري مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز شرق مهندس احمد فرخي زاده به سمت  سرپرست روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق منصوب  و همچنين از زحمات و تلاش هاي مهندس حسن نيازمند در مدت تصدي اين سمت تقدير و تشكر شد. متن حكم بدين شرح است: