سرپرست جديد روابط عمومي شهر جديد پرديس منصوب شد

سرپرست جديد روابط عمومي شهر جديد پرديس منصوب شد سرپرست جديد روابط عمومي شهر جديد پرديس منصوب شد طي حكمي از سوي خليل محبت خواه سرپرست شركت عمران شهر جديد پرديس، محمد شهميري شورمستي به عنوان سرپرست جديد روابط عمومي اين شركت منصوب شد. فرصت ويژه ي درآمد دلاري داشتن درآمد دلاري همواره يكي از خواسته هاي اصلي هر فردي بوده و در روزهاي اخير نيز شاهد افزايش تعداد كساني كه به اين درآمد رسيده اند هستيم. با داغ شدن بازار ارزهاي ديجيتال، بيشتر افراد فعاليتشان را در اين بازار افزايش داده اند كه آمارها هم نشان دهنده جايگاه مهم ارز ديجيتال در ميزان فعاليت و افزايش درآمد دلاري آن ها مي باشد. لينك بزرگترين سايت ايراني براي فعاليت در اين بازار و كسب درآمد دلاري، در پايين قرار داده شده است. شروع كسب درآمد دلاري بازار؛ گروه راه و مسكن: امروز طي حكمي از سوي خليل محبت خواه سرپرست شركت عمران شهر جديد پرديس، محمد شهميري شورمستي به عنوان سرپرست روابط عمومي شركت عمران شهر جديد پرديس منصوب شد. شهميري پيشتر و در دوره مدير عاملي مهدي هدايت و غفوري، مدير روابط عمومي شركت عمران شهر جديد پرديس بود و در طي سال هاي گذشته بارها به عنوان روابط عمومي برتر شهرهاي جديد و روابط عمومي شرق تهران و دو سال برگزيده برتر روابط عمومي كشور بود. يكي از اتفاقات مهم براي شهر جديد پرديس در همان دوران طلايي انتخاب شهر جديد پرديس به عنوان برترين شهر بود. در جشنواره چهره راه و ساختمان كه در سال 97 در شش گروه شهرهاي جديد كشور، مديران وزارت راه و شهرسازي، شهرداران كل كشور، شهرداران مناطق 22 گانه تهران، سازمان هاي نظام مهندسي و ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار شد، شهر جديد پرديس در بخش شهرهاي جديد با 23414 رأي به عنوان برترين شهر معرفي شد و انديشه و هشتگرد به ترتيب با 14090 و 9381 رأي در رده هاي بعدي قرار گرفتند. همچنين در مجموع آراي ارسالي نيز پرديس موفق به كسب بيشترين رأي در تمامي گروه هاي شش گانه شد.