مشاور و سرپرست مديريت روابط عمومي سازمان منطقه آزاد چابهار منصوب شد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || طي حكمي از سوي امير مقدم مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، «يوسف باور» به عنوان «مشاور و سرپرست مديريت روابط عمومي و امور بين الملل» سازمان منصوب گرديد. به گزارش فرينا، در بخشي از اين حكم آمده است؛ اميد است با اتكال به عنايات حضرت حق، تلاش، جديت، به كارگيري تجربه، تشريك مساعي با ساير همكاران و بهره گيري از ظرفيت هاي درون و برون سازماني ضمن ايفاي مطلوب وظايف محوله و با استفاده از روش هاي علمي، نسبت به طراحي و اجراي فعاليت هاي مختلف از قبيل بررسي و تحليل افكار عمومي، طراحي و اجراي مصاحبه ها و ميزگردهاي مطبوعاتي، تهيه و تدوين مطالب نشريات و تبليغات مربوط به اهداف و برنامه هاي سازمان اقدام و عمل براساس ضوابط و قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي، شاهد موفقيت جنابعالي در انجام وظايف و مأموريت هاي محوله باشيم. پيشتر «حسام الدين يوسفي» اين مسئوليت را بر عهده داشت. انتهاي پيام/