معرفي بيمه تعاون به عنوان روابط عمومي برتر صنعت بيمه كشور

در اختتاميه نهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت بيمه كشور، بيمه تعاون به عنوان روابط عمومي برتر صنعت معرفي شد. معرفي بيمه تعاون به عنوان روابط عمومي برتر صنعت بيمه كشور به گزارش روابط عمومي بيمه تعاون، نهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت بيمه كشور، عصر روز دوشنبه اول خرداد با معرفي برگزيدگان خود به پايان رسيد كه در اين افتخار، يونس مظلومي، مديرعامل بيمه تعاون نيز به عنوان مديرعامل شركت برتر در زمينه روابط عمومي حضور داشت و همراهي خود را با روابط عمومي بيمه تعاون نشان داد. جوايز اين دوره از رقابت ها نيز از سوي مجيد بهزادپور، رئيس كل بيمه مركزي؛ مهدي محمدي، مديركل روابط عمومي وزارت اقتصاد و امور دارايي؛ علي استاد هاشمي، معاون نظارت بيمه مركزي؛ مصطفي رئوفي، مديركل روابط عمومي بيمه مركزي؛ محمد سلطاني فر، رئيس كميته داوران جشنواره و سيدغلامرضا كاظمي دينان، پيشكسوت روابط عمومي به سميه محمدي، مدير روابط عمومي و امور مشتريان شركت بيمه تعاون اهدا شد. بر اين اساس، شركت بيمه تعاون دو رشته «رضايت مشتري» و «مطالعات پژوهش هاي اجتماعي» به عنوان منتخب جشنواره شناخته شد. گفتني است پيشتر در هشتمين پويش سه شنبه هاي نوآوري بيمه مركزي كه با ارائه «رويكرد جت، گارانتي رضايت مشتريان» از سوي بيمه تعاون همراه بوده است، مجيد بهزادپور، رئيس كل بيمه مركزي نيز تأكيد كرده بود كه «صنعت بيمه مجموعه اي مردم مدار و مخاطب محور است و تمامي فعل و انفعالات در حوزه تصميم سازي و عمليات بيمه اي در راستاي رضايتمندي مشتريان محصولات و خدمات بيمه اي صورت مي گيرد». از ديگر سو، رئيس كل بيمه مركزي در روند بازديد از شعبه رشت شركت بيمه تعاون به طرح هاي نوآورانه اين شركت نيز اشاره كرده بود و با تأكيد بر كليدواژه «نوآوري» مطرح كرد: «بحث نوآوري در شركت بيمه تعاون بسيار حائز توجه است و ما نيز در بيمه مركزي در اين خصوص پيگير هستيم». او در ادامه تأكيد كرد: «بيمه تعاون به صورت سيستماتيك و در چهارچوب مقررات اداري به بحث پرداخت خسارت توجه كرده و اميدوارم بيش از پيش اين استراتژي دنبال شده و به ساير شركت ها نيز تجربه اين عمل، انتقال داده شود». انتظارات رئيس كل بيمه مركزي از روابط عمومي و رسانه هاي صنعت بيمه در اين نشست، مجيد بهزادپور، رئيس كل بيمه مركزي نيز به تشريح ديدگاه ها و انتظارات خود از روابط عمومي شركت ها و رسانه هاي فعال در صنعت بيمه پرداخت و اظهار داشت: «مطلوب است كه خبرگزاري تخصصي صنعت بيمه را راه اندازي كنيم». او در ادامه در بخش دوم به ضرورت «اولويت بندي رسانه ها» اشاره كرد و گفت: «رسانه ها بايد به دنبال چالش هايي باشند كه به بحران هاي اصلي منجر مي شوند و در مواردي كه فضاي حاشيه اي را تقويت مي كند رويكرد ثانويه را اتخاذ كنند؛ به طور مثال آنچه هم اكنون اولويت محسوب مي شود بحث بيمه هاي درمان است كه بسيار بحراني بوده و در وهله ديگر نيز بحث آموزش كاركنان و مديران است كه در صورت عدم توجه مي تواند منجر به چالش شود». رئيس كل بيمه مركزي سومين مورد را «ارتباطات بين المللي» معرفي كرد و اظهار داشت: «علي رغم شرايط تحريم، اگر هم اكنون در سطح منطقه و فضاي بين المللي فعاليت نكنيم و از ظرفيت موجود غافل شويم، در آينده به سختي مي توانيم براي خود فضايي را خلق كنيم». بهزادپور «نظارت هوشمند» را به عنوان مورد چهارم معرفي كرد و از رسانه ها خواست تا به اين مورد نيز به عنوان چالش اصلي توجه كنند و تشريح كرد: «در فصل 8 قانون اساسي به نظارت همگاني و عمومي مي پردازد كه نظارت عمومي به اين معناست كه مردم براي چيزي كه برايشان اهميت دارد بيايند مشاركت كنند و ما بايد امروز بدانيم كه چه كنيم تا در اين زمينه مردم را نيز به فعاليت واداريم». وي پنجمين مورد را «حضور به موقع و پاسخگويي» عنوان كرد و اظهار داشت: «ما بايد به موقع سوالاتي كه مطرح مي شوند را پاسخ دهيم؛ در اين خصوص حتي در زمينه تبيين نيز بايد فعال بوده و به طور مثال در موضوع برنامه هفتم توسعه بايد حضور بيمه پررنگ تر باشد و رسانه ها نيز به اين موضوع بپردازند؛ يا در مثال ديگري كه ضرورت دارد ما تبيين كنيم اين است كه در دولت سيزدهم نزديك به 27 ميليون خانه بيمه شدند». رئيس كل بيمه مركزي مورد ششم را «تخصصي كردن نگاه به بخش هاي مختلف صنعت» عنوان كرد و اين مهم را تكليف رسانه ها دانست. بهزادپور «رعايت اخلاق حرفه اي» را نيز به عنوان مورد هفتم و ديگر تكليفي كه از سوي رسانه ها ضرورت دارد انجام شود عنوان كرد. او در هشتمين و آخرين مورد «تعامل سازنده» را مطرح كرد و اظهار داشت كه اين مهم بايد بين روابط عمومي و رسانه ها صورت پذيرفته و ما نيز بايد به آن ساختار دهيم.