تراشه +Dimensity 9000 در گيك بنچ قوي تر از Snapdragon 8+ Gen 1 ظاهر شد

تراشه +Dimensity 9000 در گيك‌بنچ قوي‌تر از Snapdragon 8+ Gen 1 ظاهر شد

نتايج اوليه‌ي +Dimensity 9000 در گيك‌بنچ نشان مي‌دهد اين تراشه‌ي پرچم‌دار توانسته در هر دو بخش تك هسته‌اي و چند هسته‌اي امتياز بالاتري از Snapdragon 8+ Gen 1 كسب كند.