عقب نشيني استراتژيك يحيي پس از ناكامي

عقب نشيني استراتژيك يحيي پس از ناكامي به گزارش ايران پژواك، ناكامي پرسپوليس در ليگ بيست ويكم براي يحيي گل محمدي و ديگر اعضاي كادر فني پرسپوليس گران تمام شد و انتقادات فراواني را از آن ها به دنبال داشت. همين موضوع باعث شد گل محمدي حتي در معرض جدايي از پرسپوليس هم قرار بگيرد اما در نهايت مديريت باشگاه تصميم به ادامه همكاري با اين سرمربي گرفت. تصميمي كه البته خيلي ها معتقدند به خاطر قرارداد سنگين فصل بعد او گرفته شده و باشگاه نمي خواست با بركناري گل محمدي مجبور به پرداخت غرامت شود. با اين حال اتفاقات فصل گذشته باعث شد يحيي مجبور به تغييراتي در كادر خود شود و داوود فنايي و مظاهر رحيم پور، دو دستيار خود كه مربي دروازه باني و بدنسازي بودند را كنار بگذارد. تصميمي كه بعيد است او به ميل خودش گرفته باشد و احتمالا فشارهاي بيروني باعث آن شده است. حميد مطهري هم با پيشنهاد نساجي تصميم به جدايي گرفت تا كادر فني پرسپوليس دگرگون شود. از طرفي عملكرد ضعيف خريدهاي فصل گذشته هم باعث شده باشگاه مثل سابق در نقل و انتقالات به گل محمدي اختيار تام ندهد. سرمربي قرمزها در دو فصل اخير نفرات زيادي را جذب كرد كه بسياري از آن ها عملكرد خوبي نداشتند و همين موضوع هم انتقادات فراواني را به دنبال داشت. در فصل جديد اما يحيي مثل قبل اختيار تام ندارد و باشگاه هم در نقل و انتقالات دخالت مي كند. در مجموع به نظر مي رسد يحيي ديگر قدرت سابق را در پرسپوليس ندارد و ناكامي فصل قبل براي او گران تمام شده است. حتي هواداران هم مثل قبل به او اعتماد ندارند و اگر در شروع فصل نتواند نتيجه بگيرد شايد مديران باشگاه تصميمات جدي تري اتخاذ كنند.