يكي ديگر از عجايب مصرف قهوه را بشناسيد

يكي ديگر از عجايب مصرف قهوه را بشناسيد به گزارش ايران پژواك، بسياري از مردم دوست دارند روز خود را با نوشيدن قهوه آغاز كنند. نوشيدن قهوه با جنبه هاي مختلف فرهنگي و تعاملات اجتماعي مرتبط است. اما بررسي ها نشان داده، اين نوشيدني براي سلامتي هم فوايد متعددي دارد. بنابر تحقيقات، مصرف قهوه يك تا 4 فنجان (حداكثر400 ميلي گرم) در روز، نه تنها ضرري به بدن نمي رساند، بلكه مفيد هم هست. قهوه خطر ابتلا به ديابت نوع2 و چاقي را كم مي كند. همچنين مصرف قهوه موجب كاهش خطر انواع خاصي از سرطان ها و در نتيجه نرخ مرگ ومير است. با اينحال محققان براي چندمين بار بررسي كردند كه قهوه چه اثراتي روي بدن مي گذارد. قهوه و كاهش خطر مرگ وميرمحققان در بررسي هاي خود روي 170هزار داوطلب به مدت 7 سال دريافتند، قهوه چه با شكر مصرف شود چه به آن شيرين كننده هاي مصنوعي زده شود يا بدون شكر باشد، مي تواند از خطر مرگ ومير بكاهد. درضمن هيچ يك از داوطلبان هنگام شروع تحقيق، سابقه بيماري هاي قلبي -عروقي يا سرطان نداشتند. محققان در اين تحقيق، تمام عوامل سبك زندگي، باليني، اجتماعي-جمعيت شناختي را هم در نظر گرفته بودند. نتيجه اين بررسي نشان داد، مصرف متعادل (حدود 1,5 تا 3,5 فنجان) قهوه، چه با شكر و چه بدون شكر، از خطر مرگ ومير تا 30 درصد مي كاهد. البته نتايج مربوط به ارتباط قهوه اي كه با شيرين كننده هاي مصنوعي، شيرين شده بودند، يكسان نبود. اين خبر مي تواند براي افرادي كه به نوشيدن قهوه علاقه دارند، كه تعداد آنها كم هم نيست، خوشايند باشد.