روزياتو: ربات هاي قاتل «ميني ترميناتور» وارد ميدان نبرد اوكراين و روسيه شدند + ويديو

ربات هاي ميني ترميناتور عليه نيروهاي روسي وارد نبرد خونين اوكراين شده اند. اين ماشين هاي جنگي مسلح كه به ...