هك 100 ميليون دلاري يك اپليكيشن رمزارز

هك 100 ميليون دلاري يك اپليكيشن رمزارز اقتصاد ايران: اپليكيشن شركت هارموني كه انتقال كوينها بين بلاك چينها را تسهيل مي كند، هك شد و 100 ميليون دلار در جريان اين هك، به سرقت برد. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران، هارموني در توييتي اعلام كرد هك Horizon Bridge صبح پنج شنبه اتفاق افتاد و اين شركت همكاري با مقامات ملي و متخصصان جرم شناسي را براي شناسايي عاملان اين سرقت و برگرداندن وجوه مسروقه آغاز كرده است. اين سومين هك يك پل بلاك چين مهم در سال ميلادي جاري است. هكرها در فوريه، بيش از 300 ميليون دلار از پل بلاك چين وارمهول به سرقت بردند. پل بلاك چين رونين در اواخر مارس حدود 620 ميليون دلار را در يك حمله هك از دست داد. طبق ارزيابي محققان Chainalysis، حتي پيش از هك هارموني، پول هاي به سرقت رفته از پل هاي بلاك چين، از يك ميليارد دلار فراتر رفته بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، پل هاي بلاك چين در برابر حملات هك آسيب پذير هستند زيرا فناوري آنها پيچيده بوده و اغلب توسط تيم هاي ناشناس اداره مي شوند. راه حفاظت از وجوه مالي، اغلب نامعلوم است. ميزان پول موجود در پل هاي مرتبط با بلاك چين اتريوم، در 30 روز گذشته، 60 درصد كاهش پيدا كرده و به كمتر از 12 ميليارد دلار رسيده است. اين كاهش ناشي از افت شديد بازار رمزارزها و نگراني هاي نقدينگي مربوط به وام دهنده سلسيوس نت ورك و صندوق تري اِرو كپيتال بوده است.