چگونه گذرواژه ها را روي دستگاه هاي سيسكو تنظيم كنيم؟

يكي از موضوعات مهمي كه به‌عنوان يك كارشناس شبكه بايد به آن دقت كنيد بحث كنترل و نظارت بر افرادي است كه توانايي دسترسي به تنظيمات تجهيزات شبكه را دارند. به‌طور مثال، بايد بدانيد كه چگونه از پوسته امن SSH سرنام Secure Shell در ارتباط با تجهيزات سيسكو استفاده كنيد، چگونه از فهرست‌‌هاي كنترل دسترسي براي اجازه دادن يا مسدود كردن ترافيك ورودي يا خروجي به شبكه استفاده كنيد.