برگزاري همايش كارشناسان و مديران روابط عمومي ادارات امور شعب و شركت هاي تابعه بانك ملي ايران

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، عباس شفيعي در اين همايش كه حسن مونسان عضو هيات مديره، مديران و كارشناسان روابط عمومي ادارات امور شعب استان ها در سراسر كشور، كارشناسان بازاريابي شعب و مديران روابط عمومي شركت هاي تابعه بانك حضور داشتند، با بيان اينكه مردم سازمان ها را در بسياري از موضوعات از روي روابط عمومي آن قضاوت مي كنند، افزود: بخشي از مخاطبان روابط عمومي بانك، مردم هستند كه حق دارند از اطلاعات شفاف برخوردار باشند و بخش ديگر مخاطبان، همكاران هستند كه در اين بخش بايد تقويت دانش و توانمندي نيروي انساني در حوزه سواد رسانه اي و دانش بانكي مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه امروز آنچه كه در عصر ارتباطات از آن نام مي برند، سرعت بالاي انتقال اطلاعات است، تصريح كرد: امروز تبليغات پي در پي در حال انجام است و رسانه ها در اين فضا به سادگي جريان سازي كرده و ذهن مخاطب را مهندسي مي كنند. بنابراين، پيچيدگي فضا، ابهامات فراوان و عدم قطعيت در فضاي بانكداري نشان مي دهد كه چه مخاطراتي متوجه بانك هاست و در اين فضا چاره اي جز تجهيز خود به دو بال امكانات و ابزار در حوزه روابط عمومي و مهم تر از آن، نيروي انساني آشنا به اين امكانات و فضاي رسانه اي و همچنين بهره مند از سواد رسانه اي نداريم. رييس هيات مديره بانك ملي ايران اظهار كرد: مطالب منعكس شده از سوي روابط عمومي بايد تحليل و طبقه بندي شده باشد و فضاي رسانه اي به درستي مديريت شود تا تصميم گيري و تصميم سازي مديران به نحو مطلوب اتفاق بيافتد. شفيعي با تاكيد بر اينكه روابط عمومي در اعتمادسازي مشتريان و كاركنان نقش كليدي دارد، بيان كرد: اعتماد در جاي جاي شعار بانك ملي ايران حضور دارد و افزايش دانش و توانمندي كاركنان، افزايش تعهد سازماني، تقويت انگيزه همكاران و بالا بردن اعتماد سازماني از جمله وظايف روابط عمومي است. به گفته وي، امروز سرمايه ها و مهم ترين دارايي ها در معرض هجوم اخبار هستند و برخي مواقع اين هجمه ها درباره بانك ما نيز وجود دارد كه ذهنيت مردم و مشتريان يا همكاران را نيز مورد هجوم قرار مي گيرد ؛ از اين رو براي حضور در اين جنگ تبليغاتي و رسانه اي ، بدون ابزار درست و نيروي انساني آگاه نمي توانيم موفق عمل كنيم. رييس هيات مديره بانك ملي ايران با اشاره بر جايگاه فعلي بانك در صنعت خاطر نشان كرد: سال گذشته به نحوي عمل كرديم كه توانستيم يك درصد سهم بازار را كسب كنيم و اميدواريم در سال جاري نيز اين سهم به دو درصد افزايش يابد بنابراين در شرايطي كه اكنون سياست هاي بانك مركزي بر كنترل نقدينگي است، جايگاه روابط عمومي بسيار با اهميت و سازنده خواهد بود. روابط عمومي يك هنر، علم و فناوري است دكتر غلامرضا كاظمي دينان استاد و نويسنده حوزه روابط عمومي هم در اين همايش با بيان اين كه روابط عمومي هاي فعال مي توانند الگوي خوبي براي سياست گذاري سازمان ها باشند واستراتژي هاي سازمان را آينده نگري كنند، گفت: روابط عمومي يك هنر، علم و فناوري است، روابط عمومي آينه تمام نماي سازمان و جايگاه انتقال اطلاعات از افكارعمومي به سازمان و بالعكس است. در واقع روابط عمومي به عنوان پل ارتباطي بين مردم و سازمان عمل مي كند. وي با اشاره به اهميت نقش روابط عمومي افزود: آگاهي يكي از مفاهيم مهم روابط عمومي است در واقع روابط عمومي با اطلاع رساني عمومي مي تواند همگرايي و همراهي افكار عمومي را در جهت تحقق اهداف سازماني خود داشته باشد. اين مدرس دانشگاه در تشريح مفاهيم مهم در حوزه روابط عمومي تصريح كرد: روابط عمومي يك شغل نيست، يك عشق و علاقه است و بايد دائماً با خارج از سازمان در ارتباط باشيد و از نظرات، خواسته ها و انگيزه هاي افكار عمومي آگاه شويد. اين پيشكسوت روابط عمومي تاكيد كرد:روابط عمومي ها بايد با كسب برآيند درست از مشتريان و ارائه اين تحليل ها به مديران،به تصميم سازي موثر آنها كمك كنند. در ادامه اين مراسم داود زارعيان يكي ديگر از پيشكسوتان حوزه روابط عمومي ضمن اشاره به نقش و اهميت روابط عمومي جايگاه آن را در سازمان مهم و تاثيرگذار خواند و نكاتي را در خصوص نحوه عملكرد روابط عمومي ها در شرايط مختلف و لزوم شفاف سازي و آگاهي بخشي از طريق انتشار اخبار و اطلاعات به مردم و جامعه بيان كرد. تبيين استراتژي تبليغاتي سازمان از طريق روابط عمومي سيد مجتبي قدسي رييس اداره كل روابط عمومي بانك هم با بيان اينكه روابط عمومي ويترين هر سازماني است، گفت: هدف فعاليت هاي روابط عمومي در يك سازمان بايد آن چنان باشد كه كاركنان منافع خود را با منافع سازمان يكي بدانند. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: روابط عمومي بايد استراتژي تبليغاتي سازمان را تبيين كند و اميدواريم روابط عمومي بيش از پيش به جايگاهي كه شايسته آن است، برسد. در پايان اين همايش قدسي در گفت و گوي صميمانه با همكاران و كارشناسان اين حوزه به سوالات و دغدغه هاي همكاران پاسخ داد. اقتصادآينده نيوز منتظر دريافت اخبار و پيام هاي هموطنان عزيز مي باشد.