آيين نكوداشت روابط عمومي هاي چهارمحال و بختياري برگزار شد

به نقل از روابط عمومي استانداري چهارمحال و بختياري، در آيين بر اساس ارزيابي هاي انجام شده از سوي شوراي مركز روابط عمومي هاي استان، مديران روابط عمومي دستگاه هاي آب منطقه اي، منابع طبيعي و آبخيزداري، هواشناسي، دانشگاه علوم پزشكي، آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي برتر اعلام و تجليل شدند. همچنين در اين آيين از روابط عمومي سابق بانك كشاورزي كه به تازگي به مقام بازنشستگي نائل شده است و همچنين اعضاي شوراي مركزي سابق روابط عمومي و تمامي مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان نيز قدرداني شد. بيشتر بخوانيد - برگزاري نهمين همايش تجليل از روابط عمومي هاي برتر