توييتر از يك API جديد با قيمت 5000 دلار در ماه رونمايي كرد

API جديد توييتر Twitter API Pro نام دارد و به توسعه‌دهندگان اجازه مي‌دهد ماهانه يك ميليون توييت دريافت كنند و 300 هزار توييت ارسال كنند.