اين مرد ركورد جهاني پلانك را زد

اين مرد ركورد جهاني پلانك را زد به گزارش سيتنا، يوزف شالك، ورزشكاري اهل چك، توان و استقامت خود را به بوته آزمايش گذاشت. او توانست به مدت 9 ساعت، 38 دقيقه و 47 ثانيه در حالت پلانك شكم باقي بماند. در حالت پلانك، فرد بدن خود را در حالتي مشابه شنا زدن، مانند شنا سوئدي، نگه مي دارد. اين ركورد در سال 2022، در دستان دنيل اسكالي، ورزشكار استراليايي بود كه 9 ساعت، 30 دقيقه و 1 ثانيه در حالت پلانك باقي بماند. يوزف كه درمانگر، معلم و مربي رشد فردي است، اين آزمايش را در جشنواره آواتار كه در هتل پارك پيلسن برگزار شده بود، انجام داد. اين ورزشكار گفت، از زماني كه تصميم گرفته بود زندگي اش را تغيير داده و در مسير پيشرفت حركت كند، فقط 5 سال گذشته و اكنون موفق به ثبت ركورد جديدي در اين حركت ورزشي شده است. يوزف گفت، «5 سال پيش، 15 كيلو اضافه وزن داشتم و دائم سيگار و الكل مصرف مي كردم. اما لحظه اي مهم در زندگي ام پيش آمد كه همه چيز را تغيير داد و اكنون به اينجا رسيدم. مي خواهم به مردم دنيا بگويم، مهم نيست در چه سني باشيد، مي توانيد زندگي تان را در جهت داشتن روزهاي شاد و سالم تر تغيير دهيد.»