ايلان ماسك: اگر توييتر چگونگي شمارش حساب هاي واقعي را اعلام كند، قرارداد با شرايط اوليه بسته مي شود

ايلان ماسك: اگر توييتر چگونگي شمارش حساب‌هاي واقعي را اعلام كند، قرارداد با شرايط اوليه بسته مي‌شود

ايلان ماسك مي‌گويد درصورتي‌كه توييتر بتواند روش دقيق محاسبه‌ي تعداد حساب‌هاي واقعي را ارائه دهد، قرارداد 44 ميليارد دلاري با شرايط اوليه پيش خواهد رفت.