ادغام Google Duo و Meet با انتشار جديدترين به روزرساني Duo آغاز شد

ادغام Google Duo و Meet با انتشار جديدترين به‌روزرساني Duo آغاز شد

گوگل سرانجام با انتشار به‌روزرساني جديد براي اپليكيشن Duo، ادغام اين پلتفرم را با سرويس Meet خود رسماً آغاز كرد.