عضو جديد خانواده جي پلاس (گوشي Q20) در راه ورود به بازار

عضو جديد خانواده جي‌پلاس (گوشي Q20) در راه ورود به بازار

تكنولوژي با سرعت بسيار زيادي در حال پيشروي است و هر‌لحظه يك شگفتي در جهان رقم مي‌خورد و تمام ناممكن‌ها به عينيت و نقطه امكان نزديك‌تر مي‌شوند.