روابط عمومي شهرداري شهركرد در پيشبرد اهداف شهري چندان موفق نبوده است

عضو شوراي شهر مطرح كرد: روابط عمومي شهرداري شهركرد در پيشبرد اهداف شهري چندان موفق نبوده است روابط عمومي شهرداري شهركرد در پيشبرد اهداف شهري چندان موفق نبوده است رئيس كميسيون شهرسازي، حمل ونقل و ترافيك شوراي اسلامي شهركرد گفت: به رغم تلاش زياد مديريت شهري، روابط عمومي شهرداري در پيشبرد اهداف شهري و تبيين وظايف و اقدامات انجام شده يا در حال اجرا و برنامه هاي متفاوت، موفقيت كامل نداشته است. به گزارش خبرنگار ايمنا، محمدرضا بياتي امروز _چهارشنبه دوم آذرماه_ در يكصدوچهل ودومين جلسه علني شوراي اسلامي شهركرد، اظهار كرد: بر اين باور هستيم كه بهزيستي به جامعه هدف خود خدمات لازم را ارائه مي دهد، اما با شنيدن مطالبات و مشكلات جامعه معلولان مشخص شد كه سازمان بهزيستي در استان سالن هاي ورزشي خود را به صورت استيجاري به بخش خصوصي واگذار كرده است. وي افزود: به عنوان يكي از نمايندگان مردم تذكر جدي در خصوص خدمات دهي به معلولان مي دهم، زمين هايي كه از شهرداري در اختيار دستگاه هاي اجرايي شهركرد قرار گرفته، براي ارائه خدمات است و بايد به جامعه هدف و شهروندان خدمات رساني كند در غير اين صورت بايد زمين ها به شهرداري شهركرد بازگردانده شوند. رئيس كميسيون شهرسازي، حمل ونقل و ترافيك شوراي اسلامي شهركرد افزود: بايد تغييرات جدي در روابط عمومي شهرداري و سازمان هاي تابعه صورت پذيرد و نگاهي نو را سرلوحه كار خود همراه با پاسخگويي به مطالبات مردم، اصحاب رسانه و فضاي مجازي داشته باشند. وي ادامه داد: به رغم تلاش زياد مديريت شهري، روابط عمومي شهرداري در پيشبرد اهداف شهري و تبيين وظايف و اقدامات انجام شده يا در حال اجرا و برنامه هاي متفاوت، موفقيت كامل نداشته است و انتظار مي رود با رشد روز افزون مطالبات مردم و با تغيير مديريت شهري جديد در مسيري هدفمند و كاربردي قرار گيرد. بياتي با بيان اينكه خواستار اقدامي جهادي در بازسازي، خريداري تجهيزات و ماشين آلات در حوزه خدمات شهري شهرداري هستيم، گفت: اجرا و برنامه ريزي جمع آوري زباله و رفت وروب معابر در سطح شهر با استفاده و بهره گيري از تجهيزات و ماشين آلات در بلند مدت و به منظور كاهش هزينه هاي شهرداري به معاونت خدمات شهري پيشنهاد مي شود.