پايان همكاري اپل و گلدمن ساكس؛ سرنوشت اپل كارت در هاله اي از ابهام قرار گرفت

اپل قرار است تا حدود 15 ماه ديگر به همكاري خود با گلدمن ساكس پايان دهد. به نظر مي آيد اپل به دنبال مؤسسه هاي مالي ديگري براي صدور كارت اعتباري خودش است. اين سرويس با نام اپل كارت (Apple Card) براي اپل پروژه اي موفقيت آميز بوده، اما به نظر مي رسد چندان براي گلدمن ساكس فايده اي نداشته است. گزارش هاي چندماهه نشان مي دهد كه گلدمن ساكس نيز از اين همكاري ناراضي است و مي خواهد از اپل جدا شود. براساس گزارش وال استريت ژورنال، اپل نامه اي به گلدمن ساكس ارسال كرده تا ظرف 12 تا 15 ماه از قرارداد خود خارج گردد. اين خروج كل شراكت آن ها از جمله اپل كارت و Apple Savings را شامل مي شود. هيچ اطلاعاتي درمورد شريك جديد احتمالي اپل وجود ندارد. به نظر مي آيد گلدمن ساكس با امريكن اكسپرس براي تصاحب اپل كارت مذاكره كرده است و شركت مالي سينكروني فايننشال نيز ظاهراً علاقه خود را براي تصاحب اين پروژه عنوان كرده است. اپل نيز در بيانيه اي به CNBC گفت كه به نوآوري براي مشتريان اپل كارت ادامه خواهد داد: اپل و گلدمن ساكس بر ارائه يك تجربه باورنكردني براي مشتريان خود متمركز شده اند تا به آن ها كمك كنند زندگي مالي سالم تري داشته باشند. اپل كارت با استقبال بسيار خوبي از سوي مصرف كنندگان روبه رو شده است و ما به نوآوري و ارائه بهترين ابزارها و خدمات براي آن ها ادامه خواهيم داد. پايان همكاري اپل با گلدمن ساكس و سرنوشت نامشخص كارت اعتباري اين شركت گزارش ها مي گويند كه مشاركت اين دو از ابتدا مشكلاتي به همراه داشت. اپل تبليغاتي را منتشر كرد كه در آن مي گفت اپل كارت محصول يك بانك نيست؛ اين شركت اصرار داشت كه مشتريان صورت حساب خود را در ابتداي هر ماه دريافت كنند. البته اين دو شركت هنوز در ابتداي اين ماجرا به سر مي برند و اين نامه ظاهراً حتي مورد تأييد قرار نگرفته است. براساس بيانيه اپل مشتريان اپل كارت و Apple Savings طبق معمول مي توانند با اين خدمات كار كنند. مشخص نيست اين قطع همكاري چگونه ممكن است بر دارندگان اپل كارت، نرخ ها، كارمزدها يا ساير عمليات پيرامون كارت اعتباري تأثير بگذارد. اپل احتمالاً در همكاري هاي جديد نيز براي حفظ همان سطح كنترلي كه بر گلدمن ساكس اعمال مي كرد، پافشاري خواهد كرد. اين قضيه به نظر مي رسد در وهله اول همان دليلي باشد كه به توقف اين همكاري ختم شده است.