در عصر ارتباطات؛ روابط عمومي نداريد؟!

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || متأسفانه بازار؛ پاساژها؛ مدارس؛ مساجد؛ اماكن ورزشي و بسياري ديگر از مراكز تجمعي ما فاقد روابط عمومي هستند. شما وقتي وارد يك تالار پذيرايي يا يك رستوران بزرگ يا فروشگاه زنجيره اي و يك درمانگاه و شهربازي و... مي شويد همه چيز مي بينيد به جز واحد روابط عمومي ؟! آيا واقعاً در عصر ارتباطات مي توان ساختاري و سازماني بدون روابط عمومي را متصور بود؟ دو بخش مهم در هر سازماني بايد دوشادوش مديريت عاليه باشند: مدير روابط عمومي براي آنكه بگويد در نزد افكار عمومي كجا هستيم و مدير مالي براي آنكه بگويد در ميان رقبا كجا هستيم. اين خيلي دردآور است كه اغلب مديران ما درك و فهم دقيق و درستي از جغرافياي گسترده روابط عمومي؛ جايگاه؛ نقش؛ كاركرد و اهميت آن ندارند درحالي كه اين روابط عمومي است كه مي تواند به عنوان يك پيش گام فني حرفه اي تمام واحدهاي سازماني را به گونه اي يكپارچه هماهنگ و همراه نمايد كه موجب انتفاع و سودآوري بيشتر و همچنين ارتقاي سطح مقبوليت؛ مشروعيت و محبوبيت ما گردد. با ورود جهان به عصر فناوري هاي نوين؛ متاورس؛ هوش مصنوعي و... ؛ افكار و انديشه هاي سنتي و پوسيده برخي مديران ما شديداً نيازمند پوست اندازي و تغييروتحول مبتني بر آينده پژوهي هستند و لذا نداشتن واحد روابط عمومي در هر ساختار و سازماني؛ كوچك يا بزرگ؛ غيرقابل بخشش است. بقا و زنده ماندن سازمان ها در عصر ارتباطات با سرعت فزاينده آن حتماً نيازمند برخورداري از يك روابط عمومي خلاق؛ مبتكر و تحول آفرين است كه همواره در جوش وخروش و زايش و بالندگي باشد. شركت خطوط هواپيمايي امارات تا چندي پيش شعارش اين بود كه: با امارات پرواز كنيد. در حاليكه امروزه مي گويد: پرواز با امارات بهتر است. اين يعني سازمان خلاق و پويا و در حال بهبود مستمر. طبيعتاً اينجا هم اگر نيك بنگريم؛ پاي يك روابط عمومي در ميان است؛ زيرا با افكارسنجي؛ نظرسنجي؛ مخاطب شناسي؛ مشتري مداري و... به اين درك و فهم رسيده اند كه بايد براي رشد و تعالي؛ يك روابط عمومي قدرتمند و پاي كار و حرفه اي داشته باشند. خيلي از مديران ما بعضاً به خاطر اينكه بر اساس شايسته سالاري ارتقا و انتصاب پيدا نكرده اند؛ فلذا در برخورداري از يك روابط عمومي حرفه اي نيز عاجزند و اغلب آنها فقط بله قربان گوي خود مي خواهند. برخي مديران فكر مي كنند داشتن روابط عمومي كاري را از پيش نمي برد و به صورت خودسرانه و سليقه اي خودشان مصاحبه مي كنند؛ خودشان در رسانه ها حاضر مي شوند و خودشان مي برند و مي دوزند؛ غافل از اينكه اينها بخش بسيار كوچكي از وظايف و مأموريت هاي بسيار بزرگي است كه روابط عمومي ها دارند. روابط عمومي ها كار تغذيه اندام ها و ارگان ها و بخش هاي سازمان را بر عهده دارند و چونان پرستاري حاذق؛ دائماً در حال رصد اوضاع واحوال درون و برون سازمان هستند تا نبض زندگي در سازمان بر مدار سلامت و پويايي و سرزندگي تپيده و چرخه عمر آن با كيفيتي مطلوب؛ در گردش و بقا باشد. اگر به دنبال انتفاع و سودآوري هستيد و اگر هنوز در ساختار سازماني ولو كوچك خود روابط عمومي نداريد سريعاً نسبت به راه اندازي آن اقدام نموده و از آثار و بركات وجودي چنين واحد ارزشمندي بهره مند شويد. روابط عمومي داروندار سازمان است. انتهاي پيام/