روابط عمومي هاي شائبه دار در فوتبال ايران؛ بوقچي باش، فالوور بگير

روابط عمومي هاي شائبه دار در فوتبال ايران؛ بوقچي باش، فالوور بگير تهران- ايرنا- يكي از مصيبت هاي فوتبال ايران اقدامات مديران روابط عمومي و رسانه اي تيم هاي پرطرفدار فوتبال ايران است. اقدامات آنها هيچ آورده اي براي اين تيم ها ندارد و تنها خروجي آن بيشتر شدن كينه ورزي بين هواداران تيم ها است. به گزارش ايرنا، فوتبال ايران تعريف كاريكاتورگونه اي از فوتبال روز دنيا است؛ به خصوص در سازماندهي و تشكيلات و همچنين در اختيار داشتن نيروهاي متخصص هيچ شباهت و سنخيتي با كشورهاي صاحب نام دنيا ندارد. باشگاه داري در فوتبال ايران هم به تبعيت از اين وضعيت بغرنج با تناقض هاي زيادي همراه و فاقد هر استانداردي است. اكثر تيم هاي باشگاهي فوتبال ايران تنها عنوان باشگاه را يدك مي كشند؛ جمله اي كليشه اي كه چون واقعيت است تاريخ مصرف آن هيچگاه به پايان نمي رسد. مديران اين باشگاه ها در انجام بديهي ترين مسائل هم عاجز مانده اند و دركي از بديهي ترين مسائل فوتبال ايران ندارند. اين عدم درك باعث شده از افراد فاقد صلاحيت در بدنه باشگاه استفاده شود؛ افرادي كه به جهت حضور در باشگاه هاي فوتبال ايران به نان و نوايي رسيده اند به جاي اينكه آنها به جايگاهي كه در اختيار دارند اعتبار ببخشند جايگاه ها و سمت هاست كه براي آنها آورده دارد. در حوزه روابط عمومي و مديريت ارتباطات باشگاه ها اين موضوع بغرنج تر از ساير بخش هاست. مديران باشگاه ها كساني را براي اين حوزه منصوب مي كنند كه چون خبرنگار آن حوزه بودند تصور مي كنند كه مي توانند از پس اين مسئوليت خطير بربيايند؛ اما اينگونه نيست. روابط عمومي هاي شائبه دار در فوتبال ايران؛ بوقچي باش، فالوئر بگير واقعيت اين است كه اين مديران به جهت عدم درك لازم از مديريت در فوتبال، نمي توانند بين خبرنگاري و امور ارتباطات و روابط عمومي باشگاه تفكيك قائل شوند. اكثريت كساني كه به عنوان مدير روابط عمومي و رسانه سرخابي ها منصوب شدند تلاش كردند در مدت حضورشان در اين دو باشگاه بيشترين بهره شخصي را از مسئوليت شان كسب كنند؛ از حقوق هاي نجومي تا پاداش هايي كه حتي به ميليارد هم رسيد. آنها به خوبي ياد گرفته اند چگونه جاي پاي خود را در استقلال و پرسپوليس محكم كنند. كافيست با هواداران هم صدا شوند. فحش دادن به تيم رقيب يكي از همين راهكارهاست. استوري ها و پست هاي اينستاگرامي مديران رسانه اي سرخابي ها كه مدام عليه باشگاه رقيب منتشر مي شود هيچ تفاوتي با صحبت هاي چاله ميداني بوقچي ها ندارد. آنها در حالي خودشان را دايه مهربان تر از مادر مي دانند كه همين اقدام هايشان هم در جهت جذب فالوور است؛ فالوورهايي كه برايشان حكم سرمايه گذاري در آينده را دارد. اين اقدام آنها بدون هيچگونه توجه به مصالح باشگاه انجام مي شود و به جز كينه افروزي هاي بيشتر ميان هواداران خروجي ديگري ندارد. روابط عمومي هاي شائبه دار در فوتبال ايران؛ بوقچي باش، فالوئر بگير سطح مديريت ارتباطات در پرطرفدارترين تيم هاي فوتبال ايران تا اين حد نازل است و تصور اينكه ساير تيم هاي ليگ برتري چه وضعي در اين حوزه دارند چندان سخت نيست. اين وضعيت بدتر هم خواهد شد؛ چرا كه اراده اي براي بهبود سطح مديريت در فوتبال باشگاه ايران وجود ندارد؛ اما آن چيزي كه در اين مسئله مي تواند نقش مهمي ايفا كند آگاه بودن هواداران است. در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد ديگر هيچ كسي اعم از مديران رسانه اي و ارتباطات و حتي مديران ارشد باشگاه ها نمي توانند از احساسات هواداران استفاده ابزاري كنند.