هزاران نفر از بسيجيان سراسر كشور با رهبر انقلاب ديدار مي كنند

هزاران نفر از بسيجيان سراسر كشور با رهبر انقلاب ديدار مي كنند تهران- ايرنا- هزاران نفر از بسيجيان سراسر كشور با رهبر انقلاب اسلامي ديدار خواهند كرد. به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، تا دقايقي ديگر هزاران نفر از بسيجيان سراسر كشور در حسينيه امام خميني (ره) با رهبر انقلاب اسلامي ديدار خواهند كرد.