بادامچيان: هيات هاي اجرايي، سياسي و جناحي عمل نكرد/ اعلام شعارهاي انتخاباتي موتلفه

بادامچيان: هيات هاي اجرايي، سياسي و جناحي عمل نكرد/ اعلام شعارهاي انتخاباتي موتلفه تهران- ايرنا- دبيركل حزب موتلفه اسلامي نسبت به موضع گيري برخي اصلاح طلبان و اعتدالي ها در سياسي كاري هيات هاي اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس واكنش نشان داد و در عين حال شعار انتخاباتي حزب متبوعش در انتخابات را اعلام كرد. «اسدالله بادامچيان» دبيركل حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب ايرنا، درباره انتقادهاي تند و تيز فعالان سياسي اصلاح طلب و اعتدالي به عملكرد هيئت اجرايي در بررسي صلاحيت دواطلبان انتخابات مجلس، با طرح اين پرسش كه چرا نگاه منفي داشته باشيم؟!،گفت: هيئت هاي اجرايي مسئوليت بررسي مدارك افراد ثبت نام شده در انتخابات را برعهده دارند. آنها براساس تطبيق شرايط، كار كردند و بررسي صلاحيت افراد براي نمايندگي برعهده شوراي نگهبان است، قانوني كه اين مجلس گذاشته اين است كه داوطلب 5 سال سابقه كار اجرايي داشته باشد و گواهي اخذ كند. وي افزود: قانون جديد انتخابات مشكل بزرگي را پيش رو گذاشت! البته نيت خير بود. بعضي از داوطلبان تاييد سوابق 5 ساله كار اجرايي قبل از نمايندگي را نداشتند، لذا هيات هاي اجرايي مجبور شدند ردشان كنند. دبير كل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه هيات هاي اجرايي بدون توجه به موازين قانوني، اقدام به اعمال نظرات جناحي نكردند، تصريح كرد: واقعيت اين است اگر كسي بخواهد ديگري را متهم كند، بايد مطمئن باشد كه جناحي عمل كرده و به وظايف قانوني اش عمل نكرده است. بادامچيان گفت: بخش دوم اين است كه به نحوه كار هيات هاي اجرايي انتقاد كنيم و حق هم است، اما متفاوت از اين است كه آن ها را متهم كنيم كه خطي و جناحي عمل كردند. در حالي كه هيات هاي اجرايي داوطلباني از تيپ و جناح خودشان را هم رد كردند. وي با بيان اينكه معتقدم بايد نگاه منصفانه به مسئله بررسي مدارك و استعلامات داوطلبان انتخابات مجلس در هيات هاي اجرايي داشته باشيم، اظهار كرد: ما در جايگاه قضاوت نيستيم و در جايگاه تحليل و اظهار نظر هستيم، معتقدم هيئت هاي اجرايي مي توانستند قوي تر و بهتر عمل كنند و شايد از خودشان هم بپرسيد، همين را بگويند، اما در عين حال مي گويم كساني كه نقد مي كنند بايد نقد خط مشي و نقد برادرانه و سازنده كنند نه نقد گزنده. اصلاح طلبان در انتخابات حضور مي يابند دبير كل حزب موتلفه اسلامي در پاسخ به اين سوالي درباره حضور و يا عدم جريان اصلاحات در انتخابات پيش رو، تاكيد كرد: اصلاح طلبان در انتخابات حضور مي يابند، براساس گزارشي كه از استان ها دريافت كرده ايم، تعداد زيادي از اصلاح طلبان ثبت نام كرده اند و تائيد هم شده اند و احتمال مي رود فهرست هم بدهند. بادامچيان اظهار كرد: اين تحركات انتخاباتي نشان مي دهد كه آنها حضور دارند. علت هم روشن است. وقتي گروهي به صحنه انتخابات نمي آيد به قول روحاني يا بايد در خانه بنشيند يا بايد در خيابان تظاهرات كند. دبير كل حزب موتلفه اسلامي همچنين درباره برنامه ها و شعارهاي حزب متبوعش در انتخابات، به رويكرد تحول و تكامل در مجلس آينده اشاره كرد و افزود: بايد نمايندگاني به مجلس راه پيدا كنند كه تحول شناس، تحول آفرين، تحول آور، تكامل ده باشند. نمايندگان شجاعي كه از تهاجمات سياسي نترسند. روي حرف شان استوار ايستادگي كنند، نمايندگان مدير و مدبر، افرادي كه با تدبير كار كنند، اين نمايندگان را چه كسي بايد انتخاب كند؟ طبعا خود ملت. پس ملت كه مي خواهد انتخاب كند يا خودش انتخاب مي كند يا اعتماد مي كند. وي خبر داد: بر اين اساس شعار انتخاباتي ما در حزب موتلفه اسلامي «مجلس تحول و تكامل» است.