اميرعبداللهيان: ژست هاي دموكراتيك رژيم اسرائيل طنز تلخ تاريخ معاصر است

اميرعبداللهيان: ژست هاي دموكراتيك رژيم اسرائيل طنز تلخ تاريخ معاصر است تخران-ايرنا- وزير امور خارجه مقاومت مشروع و منطبق با حقوق بين الملل عليه رژيم اشغالگر را تنها زبان قابل فهم براي جنگ طلبان اسرائيلي دانست و تصريح كرد: رژيم اسرائيل بعد از هفتاد و چند سال اشغالگري ، در 50 روز گذشته نشان داد كه همان قدرت اشغالگر، جنايتكار، نسل كش و توسعه طلب است و ژست هاي دموكراتيك و صحبت از دموكراسي براي اين رژيم طنز تلخ تاريخ معاصر است. به گزارش حوزه سياست خارجي ايرنا، «حسين اميرعبداللهيان» در گفت وگويي تفصيلي با شبكه خبري الميادين، به بررسي تازه ترين تحولات منطقه، جهان و ايران پرداخته است. اهداف شما از سفر به بيروت و ماحصل مذاكرات تا الآن چه بوده است؟ اميرعبداللهيان: طبعا منطقه اكنون داراي شرايط خاصي است. ما با شرايط پيچيده اي در منطقه مواجه هستيم. بعد از گذشت حدود 6 هفته از عمليات طوفان الاقصي كه ما آن را اقدامي مطابق با حقوق بين الملل مي دانيم و توسط حماس بر ضد اشغالگران و در پاسخ به جنايات آنان انجام شد، پس از آن شاهد جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين در غزه و كرانه باختري و حتي غيرنظاميان در جنوب لبنان در طي 6 هفته گذشته بوديم. گفت وگو با مقامات لبنان و همتاي اينجانب آقاي بوحبيب و برخي ديگر از دوستان لبناني درخصوص تحولات منطقه همواره براي ما مفيد بوده و هست. ما همواره با دوستان خود در منطقه و لبنان درحال رايزني هستيم. من در هفته اول اين بحران به صراحت در سازمان ملل متحد اعلام كردم كه اين منطقه، منطقه ما و خانه ماست و در امنيت خانه با كسي تعارف نداريم. آيا جمهوري اسلامي يكي از طرف هاي مذاكرات منتهي به آتش بس بوده است؟ اميرعبداللهيان: طبعا، حماس و مقاومت تصميم گيرنده اند. اما از ساعات اوليه طرح موضوع امكان ايجاد آتش بس بشردوستانه ما با دوستانمان در قطر به شكل مستمر در اين خصوص گفت وگو كرديم و گفتيم از هر تصميمي كه حماس بگيرد حمايت مي كنيم و آن را محترم مي شمريم، اما 47 روز جنگ عليه غزه، نشان داد كه اسرائيل از طريق جنگ نمي تواند اسرايش را آزاد كند. درخصوص وضعيت اسراي فلسطيني و اسرائيلي بايد از طريق گفت وگو و ديپلماسي نوعي توافق صورت گيرد. همان طور كه امروز شاهديم آمريكا و اسرائيل قادر نيستند كه حماس را در غزه نابود كنند. حماس جنبشي آزادي بخش و مشروع است و در فلسطين هم باقي خواهد ماند. پيروز اين جنگ، ملت فلسطين و مقاومت هستند. تا امروز بازنده اصلي اين جنگ آمريكا و رژيم صهيونيستي بوده اند. جناب وزير ارزيابي تهران از اين آتش بس و تأثير آن در تغيير موازنه جنگ چيست؟ آيا جمهوري اسلامي ملاحظات يا هشدارهايي درخصوص اين آتش بس خطاب به دوستان و همپيمانان خود در جنبش هاي مقاومت فلسطيني دارد؟ آيا نگراني ها يا مخاطرات يا ملاحظاتي درخصوص اين آتش بس داريد؟ اميرعبداللهيان: ما به تصميمي كه حماس به عنوان صاحب قرار (تصميم گيرنده) اتخاذ مي كند، احترام مي گذاريم. ما معتقديم كه جنگ رژيم اسرائيل و آمريكا عليه فلسطين پايان دهنده اين موضوع نخواهد بود بلكه منجر به توسعه دامنه جنگ مي شود. ما در روزها و هفته هاي آغازين جنايات جنگي و نسل كشي اسرائيل عليه غزه، هشدار داديم كه در صورت ادامه جنگ، گشايش جبهه هاي جديد و گسترش دامنه جنگ اجتناب ناپذير است. امروز ما شاهد هستيم كه جبهه هاي جديدي در جنوب لبنان، يمن، سوريه و عراق به ياري غزه آمده اند. من هفته گذشته در ژنو تصريح كردم كه ما به عنوان جمهوري اسلامي ايران هيچ گروه نيابتي در منطقه نداريم بلكه آنها خود تصميم مي گيرند كه طبق مصالح كشورشان و مصالح امت عربي -اسلامي دست به اقداماتي بزنند. ملت هاي عرب مسلمان عراق، يمن و سوريه نشان دادند نمي توانند تنها شاهد كشتار غيرنظاميان در غزه باشند و نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشند. بنابراين ما معتقديم آن چه كه امروز به عنوان آتش بس بشردوستانه از آن ياد مي شود، به اين سبب است كه طرف آمريكايي و اسرائيلي از طريق جنگ قادر به نابودي حماس نيست. در طول 47 روز گذشته بخشي از منازل و مدارس و بيمارستان ها را نابود كردند. اين امر باعث گسترش دامنه جنگ شد. لذا آتش بسي كه منجر به توقف جنايات جنگي رژيم صهيونيستي شود، مانع گسترش دامنه جنگ هم خواهد شد. اما من معتقدم آتش بس موقت، اگر ادامه نيابد، ادامه جنگ و تجاوزها عليه غيرنظاميان در غزه شرايط جديدي را ايجاد خواهد كرد. شرايط منطقه مانند شرايط قبل از آتش بس بشردوستانه باقي نخواهد ماند و دامنه جنگ بيش از گذشته گسترش خواهد يافت. لذا ما به صراحت به همه بازيگران و آمريكا گفتيم كه شما از ايران و حزب الله و ساير طرف ها مي خواهيد كه خويشتنداري كنند و پيام هايي را ارسال مي كنيد مبني بر اين كه آمريكا خواستار گسترش جنگ نيست، اگر اين را مي خواهيد بايد عملا به دنبال توقف جنگ باشيد نه اين كه به طور كامل و همه جانبه از رژيم اشغالگر صهيونيستي جانبداري و در اين جنايات مشاركت كنيد. ما در ايران به دنبال گسترش دامنه جنگ نيستيم اما در صورت تداوم و تشديد جنگ عليه غزه و فلسطين، هر احتمالي براي گسترش بيشتر دامنه جنگ متصور هست. اما در صورت استمرار آتش بس و طرح ابتكارات سياسي كه تضمين كننده حقوق مردم فلسطين باشد، مي توان از گسترش جنگ جلوگيري كرد و در نهايت هم تصميم گيرنده اصلي مردم فلسطين و غزه هستند. جناب وزير، ايران اظهار داشته كه در طي هفته هايي كه جنگ در جريان است، پيام هايي را از سوي آمريكا دريافت كرده است. آمريكا ايران را تهديد كرده و ناوهاي هواپيمابر و سربازان و سلاح هاي خود را به منطقه آورده و گفته است كه اين سلاح ها به منظور ممانعت از گسترش جنگ يا بازداشتن طرف هاي ديگر از مشاركت در اين جنگ است. جناب وزير، آيا امكانش هست كه از برخي يا بخش هايي از پيام هايي كه در اين رابطه از سوي آمريكا به شما رسيده است، مطلع شويم؟ اميرعبداللهيان: بله، ما مسأله پوشيده اي در اين رابطه نداريم. آمريكا از روزهاي اول هجوم وحشيانه رژيم صهيونيستي به غزه چندين پيام فرستاد. يكي از موضوعات مورد اهتمام آمريكا، توصيه ايران به خويشتنداري بود. اين درخواست اول آمريكا از ايران بود. موضوع دوم اين است كه آمريكا در پيام هايش تأكيد مي كند كه ايالات متحده به دنبال توسعه دامنه جنگ نيست. تقريبا در همه اين پيام ها آمريكا از ايران مي خواهد كه به گروه هاي موجود در عراق و سوريه و يمن و منطقه توصيه كند كه دست به اقدامي عليه اسرائيل و پايگاه هاي آمريكايي نزنند. اگر امروز در عراق و سوريه گروه هايي هستند كه طبق تشخيص و تصميم خود عليه آمريكا عمل مي كنند، آنها براي اين كار از ما كسب اجازه نمي كنند. آنان تحت فرماندهي ايران نيستند. ما به صراحت گفتيم كه ايران هيچ گروه يا مجموعه نيابتي در منطقه ندارد. جوانان عراقي كه طي سال هاي 2003 تا 2011 با داعش و اشغالگري آمريكا مبارزه مي كردند و شاهد اين بودند كه بيش از يك ميليون و صد هزار عراقي از سال 2003 به شهادت رسيدند، از سال 2011 به بعد آماده مقابله با داعش شدند، امروز براي استقلال خود و براي دفاع از همنوعان و برادران عرب و مسلمان خود به پايگاه هاي آمريكا در عراق يا سوريه حمله مي كنند. يمن هم تصميم گرفت كه براي دفاع از ملت مظلوم فلسطين اقدام به پرتاب موشك به سمت شهر اشغال شده ايلات كند و با موشك هاي بالستيك و پهپادهاي خود آن را هدف قرار دهد. آن چه در جنوب لبنان اتفاق مي افتد نيز تصميمي است كه در داخل لبنان و توسط مقاومت لبنان اتخاذ شده است. بنابراين همگي براي امنيت ملي كشورشان و امنيت منطقه تلاش مي كنند. جناب وزير فرمايش شما صحيح است اما طرف هاي مقابل معتقدند كه ايران اين گروه ها را مسلح كرده است. اگر نوار غزه را در سال 1987 يعني هنگام شعله ور شدن انتفاضه اول در نظر بياوريم، فلسطيني ها با سنگ با تانك ها و نيروهاي نظامي اسرائيلي مقابله مي كردند. درست است كه اقدام اين روزها نتيجه شجاعت و تصميم مستقل مقاومت فلسطين است اما اسلحه اي كه به وسيله آن تانك هاي اسرائيلي مورد هدف قرار مي گيرند، موشك هايي كه به شهرهاي اسرائيلي پرتاب مي شود، نشان مي دهد كه نحوه دفاع فلسطينيان از خود متفاوت شده است، نحوه دفاع عراقي ها از خود متفاوت شده است. حزب الله در مقابل تهاجم 1996 از كاتيوشا استفاده كرد اما الآن موشك هاي نقطه زن در اختيار دارد و قدرت مقابله آن تقويت شده است. آنان (رژيم صهيونيستي و طرف هاي غربي) مي گويند كه مسئوليت اين امر بر عهده ايران است و رئيس جمهور ايران در اجلاس سران كشورهاي اسلامي به وضوح خواستار تسليح فلسطينيان و ارسال سلاح به غزه شد. اميرعبداللهيان: بله، آقاي دكتر رئيسي، رئيس جمهور، در سخنراني خود به صراحت اعلام كردند كه اگر كشتار، جنايت و نسل كشي در غزه متوقف نشود و ادامه يابد، كشورهاي اسلامي براي دفاع از ملت فلسطين و صيانت از زنان و كودكان فلسطيني بايد مقاومت فلسطين را تسليح كنند. اما ما داريم از امروز صحبت مي كنيم. امروز مقاومت امكانات و سلاح هاي مورد نياز را خود توليد و تأمين مي كند. مقامات غربي در گزارش هاي خود اعلام مي كنند كه حداقل 30 درصد از سلاح هايي كه در بيش از دو سال گذشته به اوكراين ارسال كرده اند، در بازار سياه و قاچاق اسلحه در مناطق مختلف جهان در حال خريد و فروش است. لذا تأمين و توليد سلاح براي مقاومت كار بسيار ساده اي است. امروز خود مقاومت رأسا هم اقدام به توليد سلاح مي كند. درخصوص كمك هاي ارسالي ايران به نوار غزه و ملت مصيبت زده فلسطين، ايران همواره در بحران هاي مختلف در زمينه ارسال كمك ها به كشورهاي مختلف پيشگام است. اما ارسال كمك به فلسطين با برخي موانع مواجه شد. آيا كار به اينجا ختم شد كه ايران از طريق مرز رفح مجاز به ارسال كمك هاي امدادي به نوار غزه نيست؟ آيا اين موضوع قطعي است؟ اميرعبداللهيان: ما از هفته اول جنايات جنگي رژيم صهيونيستي عليه غزه كمك هايي بشردوستانه و مردمي گسترده اي را آماده و از طريق دريا به مصر ارسال كرديم. مقامات مصري براي ارسال كمك هاي ما مجوزهاي لازم را دادند. من شخصا با وزيرامور خارجه مصر جناب سامح الشكري در اين باره صحبت كردم. آن ها كمك هاي ما را به آنروا رساندند اما به دليل حساسيت رژيم اسرائيل، آنروا گفت كه اجازه ورود ژنراتورهاي برق به غزه داده نشد. ما هم اكنون در حال پيگيري اين موضوع از برادران مصري هستيم. درخواست فوري ما از برادران و مقامات مصري اين است كه بدون توجه به اين محدوديت ها، اقدام به گشايش مرز رفح نمايند و اجازه دهند تا كمك هاي انساني گسترده كشورهاي مسلمان به دست ملت مظلوم، مقاوم و مقتدر فلسطين برسد. درباره سلاح هاي هسته اي رژيم صهيونيستي؛ به دنبال تهديدهاي وزير اسرائيلي در مورد حمله به غزه با استفاده از سلاح هسته اي، ايران نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده است. آيا اين موضوع را دنبال خواهيد كرد؟ خصوصا اين كه تركيه نيز به همين ميزان نسبت به اين موضوع اهتمام دارد و وزير خارجه تركيه و حتي رئيس جمهور اردوغان صراحتا در اين باره صحبت كردند و بر اساس اعتراف اسرائيل مبني بر در اختيار داشتن اين نوع سلاح، خواستار گشايش پرونده اين موضوع در آژانس بين المللي شدند. آيا شما به همراه ساير كشورهاي منطقه اين موضوع را از آژانس پيگيري خواهيد كرد؟ اميرعبداللهيان: جامعه جهاني بايد به طور ويژه بر دو موضوع متمركز شود. موضوع اول، خلع سلاح اتمي رژيم جنگ طلب صهيونيستي. خصوصا اين كه اين رژيم قصد و اراده استفاده از سلاح اتمي را دارد. آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد به طور جدي وارد اين پرونده شود و رژيم اشغالگر اسرائيل را خلع سلاح اتمي نمايد. موضوع دوم كه به برقراري امنيت و ثبات در منطقه غرب آسيا كمك مي كند، اين است كه دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي اين رژيم و محاكمه افرادي كه در طي اين جنگ مرتكب جنايات شدند و غيرنظاميان را هدف قرار دادند، تشكيل شود تا درسي براي ساير مجرمين باشد. يكي از مسئولان غربي به من گفت كه نوه اش از او پرسيده كه "پدربزرگ، چه توضيحي براي آن چه در غزه و اوكراين در حال وقوع است، وجود دارد؟" او گفت كه به دليل تناقض موجود در رفتار ما در غرب درخصوص اوكراين و غزه و استانداردهاي دوگانه، از پاسخ دادن به اين سؤال درماندم. ببينيد سال گذشته به خاطر فوت غم انگيز يك دختر جوان ايراني، آمريكا و برخي از كشورهاي غربي تلاش كردند ايران را درگير اغتشاش و آشوب كنند. يك كميته حقيقت ياب براي اين موضوع در شوراي حقوق بشر تشكيل دادند. من هفته گذشته به كميسرعالي حقوق بشر در ژنو گفتم كه به دليل درگذشت يك دختر جوان ايراني – كه ما هم طبعا از آن متأثر شديم – در شوراي حقوق بشر چه كردند! و اكنون براي كشتار 14 هزار و پانصد زن و كودك و غيرنظامي و نسل كشي در فلسطين نه قطعنامه محكمي در شوراي امنيت صادر و نه نشستي در شوراي حقوق بشر برگزار مي شود و نه كميته حقيقت يابي براي بررسي و تصميم گيري درخصوص نسل كشي و جنايات جنگي رژيم صهيونيستي تشكيل مي گردد. اين واقعيت تلخ جهان امروز ماست! لذا مقاومت مشروع و منطبق با حقوق بين الملل عليه رژيم اشغالگر تنها زبان قابل فهم براي جنگ طلبان اسرائيلي است. جناب وزير، با توجه به اين كه جنابعالي به موضوع زير پا گذاشتن حقوق بين الملل و عرف هاي بين المللي و ارزش هاي جهاني و به سخره گرفتن حقوق بين الملل و هنجارهاي بين المللي و سازمان هاي بين المللي مرتبط با موضوع جنايات جنگي در طي اين مدت اشاره كرديد، با وجود تلاش هايي كه از سوي برخي قدرت ها براي تشكيل جهاني عادلانه تر صورت گرفته است، آيا اين طور فكر نمي كنيد كه جنگ 46 روز گذشته غزه ثابت كرد كه شركاي بين المللي ايران مثل روسيه و چين حضور يا ديپلماسي قدرتمندي در منطقه خاورميانه يا غرب آسيا نداشتند و عرصه در اختيار غربي ها بود كه همگي در كنار هم و در همبستگي با اسرائيل به ميدان آمده و از آن حمايت كنند و خواستار ادامه جنگ شوند؟ آيا فكر نمي كنيد كه عملكرد شركاي بين المللي شما در جريان اين جنگ نااميدكننده بوده است؟ اميرعبداللهيان: در 75 سال گذشته عملا ايالات متحده تلاش كرده رژيم اسرائيل را به عنوان يك طفلي كه بايد همواره از آن حمايت كند، مورد حمايت قرار دهد. اما (رويدادهاي) دهه هاي مختلف در مورد فلسطين نشان داد كه هيچ طرح آمريكايي نمي تواند بدون رعايت حقوق ملت فلسطين كمكي به حل اين بحران قديمي در منطقه كند. آن چه كه در روز 7 اكتبر اتفاق افتاد، به جهانيان و نظريه پردازان روابط بين الملل و علوم سياسي در جهان ثابت كرد كه وجود بحران هاي جديدي مثل جنگ در اوكراين، هيچ گاه بحران هاي عميق و تاريخي و زخم هاي قديمي در جهان را به فراموشي نخواهد سپرد. زخم فلسطين يك زخم تاريخي است كه با هيچ طرح آمريكايي تاكنون حل نشده است. چين و روسيه هم تاكنون اساسا هيچ ورود فعال و نتيجه بخشي به پرونده فلسطين نكرده انذ ما از مواضع چين و روسيه در وتوي قطعنامه هايي كه با ابتكار آمريكا قرار بود در شوراي امنيت به تصويب برسد، قدرداني كرديم. اما مطالبه ما از چين، روسيه و ديگر كنشگران بين المللي اين است كه واقعيات را ببينند و ماهيت و پيامدهاي اشغال را بشناسند. ريشه وضع كنوني در منطقه 7 اكتبر نيست. بلكه 75 سال اشغالگري اسرائيل است. جمهوري اسلامي ايران در سطوح مختلف از جمله با اتخاذ يك رويكرد فعال ديپلماسي سران تلاش كرد براي توقف جنايات جنگي، ارسال كمك هاي مستمر انسان دوستانه، جلوگيري از كوچ اجباري فلسطينيان و ساكنان غزه اقدامات فعالي را انجام دهد. ابتكارات و پيشنهاداتي كه با كمك ديگر كشورها منجر به نشست سران سازمان همكاري اسلامي و اتحاديه عرب و نشست سران بريكس شد و ابتكارات ديگري در اين چارچوب همچنان در دست پيگيري جدي ماست. ما معتقد هستيم كه سرزمين اشغالي تا زماني كه ساكنان آن منطقه از اشغال خارج نشوند و جغرافياي سرزمين تاريخي خود را به دست نياورند، قاعده يك سرزمين اشغال شده در مورد آن حاكم است. الجزاير ده ها سال تحت اشغال فرانسه بود اما بالاخره روزي از اشغال فرانسه خارج شد و مردم الجزاير استقلال خود را به دست آوردند. زماني كه برخي تلاش مي كردند جنايات اسرائيل در غزه را حق دفاع مشروع اسرائيل بنامند و جاي ظالم و مظلوم را عوض كنند، ما به صراحت گفتيم آيا روزي كه آلمان ، فرانسه را اشغال كرد، شما براي آلماني كه فرانسه را اشغال كرد حق دفاع مشروع قائل شديد يا براي فرانسه حق دفاع مشروع قائل شديد؟ نمي شود در يك جا با يك منطق واحد عملي را انجام داد و در جاي ديگر نقطه مقابل آن را انجام داد. اكنون دو مسير فراروي منطقه و كنشگران اصلي قرار دارد؛ مسير اول: آتش بس بشردوستانه به يك آتش بس پايدار تبديل شود، محاصره انساني لغو شود و در چارچوب توافق سياسي كه صورت مي گيرد، مردم فلسطين و مردم غزه نسبت به آينده خود تصميم بگيرند. من در اين برنامه شما به صراحت مي گويم: آمريكا و اسرائيل قادر نخواهند بود به جاي مردم فلسطين تصميم بگيرند. به همين دليل جمهوري اسلامي ايران معتقد است راه حل ريشه اي و اساسي بحران در فلسطين برگزاري رفراندوم بين ساكنان اصلي فلسطين با مشاركت يهوديان، مسيحيان و مسلمانان است. يك بار بعد از 75 سال از اشغال فلسطين بايد جامعه جهاني اين فرصت را به فلسطيني ها بدهد كه سرنوشت خود را خود تعيين كنند؛ فلسطينيان يهودي، فلسطينيان مسيحي و فلسطينيان مسلمان. راهكار جنگ نيست. هرگز جنگ نخواهد توانست رؤياي نتانياهو در محو حماس را محقق كند. بله، اگر آتش بس ادامه پيدا كند، سقوط نتانياهو، بنابر پيش بيني مراكز مطالعاتي يهوديان، قطعي است. ما به دنبال توسعه دامنه جنگ نيستيم، اما نسبت به ادامه جنگ، افزايش شدت جنگ توسط آمريكا و اسرائيل و افزايش گستره دامنه جنگ هرگز بي تفاوت نخواهيم بود. توصيه مي كنيم اكنون همه طرف ها از اين فرصت استفاده كنند و ابتكارات سياسي جايگزين جنگ، جنايت و نسل كشي در غزه و جايگزين گسترش بيشتر دامنه جنگ در منطقه شود. ديدگاه ايران را در مورد راه حل نهايي در فلسطين مطرح كرديد. تقريبا همه كشورها از راه حل دوكشوري سخن مي گويند، حتي بايدن رئيس جمهور آمريكا سال گذشته وقتي به منطقه آمد، گفت ما از راه حل دوكشوري سخن خواهيم گفت اما نه در آينده نزديك. صرف نظر از اين كه موضع اسرائيل چيست و يا چگونه با موضوع راه حل دوكشوري برخورد مي كند، همه از راه حل دوكشوري سخن مي گويند اما اكنون شما موضوعي را مطرح كرديد كه ايران در سال هاي گذشته نيز از آن سخن گفته بود. گفتيد كه راه حل تشكيل كشور واحد است مركب از قوميت هاي متعدد و مبتني بر دموكراسي و انتخابات. آيا جناب وزير توصيه مي كنند كه فلسطينيان، نخبگان سياسي و گروه هاي فلسطيني راه حل تك كشوري را در پيش گيرند؟ آيا شما به عنوان نماينده ايران به فلسطينيان توصيه مي كنيد كه به دنبال راه حل دوكشوري نباشند و راه حل كشور واحد را در پيش گيرند؟ اميرعبداللهيان: اولا، رژيم اسرائيل سال ها و دهه ها رؤياي از نيل تا فرات را در سر مي پروراند و دنبال مي كرد. در سال ها و ماه هاي اخير بر اساس مدارك موثق موجود اسرائيل ايده كوچ اجباري ساكنان غزه به صحراي سيناي مصر و كوچ اجباري ساكنان كرانه - از طريق شهرك سازي هاي گسترده - به بخش هايي از اردن و تشكيل دولت واحد فلسطيني در بخش هايي از اردن و مصر را دنبال مي كرد. آقاي رئيس جمهور السيسي در نشست بين المللي قاهره به صراحت با آن مخالفت كرد و گفت كه فلسطيني ها بايد در سرزمين خود بمانند، اما تا اين لحظه نيز رژيم اسرائيل به دنبال كوچ اجباري است. همين الآن در غزه سياستي را دنبال مي كند كه گام تكميلي آن با كوچاندن ساكنان از شمال غزه به جنوب غزه و در گام بعدي از جنوب غزه به داخل صحراي سيناي مصر است. ثانيا، اسرائيل در 75 سال گذشته نشان داده است كه جز زبان قدرت، زبان ديگري را نمي فهمد. ثالثا، در طول تاريخ، اشغال پديده پايداري نبوده و نيست. نمي توان به يك سرزمين اشغال شده و قدرت اشغالگر مشروعيت بخشيد. يك رسانه معروف غربي به من گفت: "چرا در شرايطي كه بيشتر دولت هاي جهان اسرائيل را به رسميت شناخته اند، ايران به رسميت نمي شناسد؟" پاسخ من اين بود: سرزمين فلسطين متعلق به بيشتر دولت هاي جهان نيست. متعلق به مردم فلسطين است. مردم فلسطين بايد نسبت به آينده سرنوشت خود تصميم بگيرند. ما به هر تصميم كه مردم فلسطين نسبت به آينده سرنوشت خود بگيرند، احترام مي گذاريم. راهكار ايران هم يك راهكار كاملا دموكراتيك، مبتني بر رفراندوم، زير نظر سازمان ملل متحد و با مشاركت جهاني است. ما در راهكار خود مي گوييم، رفراندوم برگزار شود، قبل از برگزاري رفراندوم بين همه فلسطينيان اصيل در هر جاي دنيا اعم از يهودي و مسيحي و مسلمان توسط سازمان ملل سرشماري انجام شود. صندوقي در سازمان ملل تشكيل شود به منظور تأمين هزينه هاي سرشماري و رفراندوم توسط دولت هاي داوطلب. در اين رفراندوم نظر مردم فلسطين، اعم از يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، هر چه بود، هر نتيجه اي كه رقم زده شد و مورد احترام مردم فلسطين بود، جمهوري اسلامي ايران به آن مسير دموكراتيك و انتخاب دموكراتيك احترام خواهد گذاشت. اما رژيم اسرائيل بعد از هفتاد و چند سال اشغالگري ، در 46 روز گذشته نشان داد كه همان قدرت اشغالگر جنايتكار نسل كش توسعه طلب است و ژست هاي دموكراتيك و صحبت از دموكراسي براي رژيم اسرائيل طنز تلخ تاريخ معاصر است. سؤال پاياني جناب وزير، مسأله فلسطين كه جمهوري اسلامي همواره از آن حمايت كرده و به خاطر اين حمايت، تحت تحريم قرار گرفته و به سبب دشمني با اسرائيل متحمل تمام اين مشقت ها شده، امروز مسأله فلسطين در حال تبديل شدن به يك مسأله جهاني و به موضوع عدالت انساني است؛ مي بينيم كه بسياري از ملت هاي جهان تظاهرات مي كنند، بسياري از نخبگان جهان شروع به تغيير عقيده داده اند، اكنون نسل جديدي در اروپا و آمريكاي لاتين در حال ظهور است كه درخصوص عدالت در موضوع فلسطين سخن مي گويد، سياستمداران و هنرمندان و... نگاه ايران نسبت به اين موضوع چيست؟ زماني همه جهان از حمايت از موضوع فلسطين دست كشيده بودند و ايران به همراه برخي از كشورها در تصميم خود مبني بر حمايت از مقاومت و مبارزه مسلحانه فلسطينيان در اقليت قرار داشت. الآن موضوع فلسطين به يك مسأله انساني و جهاني تبديل شده و نوع نگاه به آن شبيه به نگاهي است كه نسبت به وقايع دوران رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي وجود دارد. آيا اين تحول را يك دستاورد استراتژيك تلقي مي كنيد يا آن را يك واكنش احساسي ناشي از جاري شدن سيل خون در غزه مي دانيد؟ اميرعبداللهيان: طبعا امروز بار ديگر مسأله فلسطين تبديل به يك موضوع بين المللي شده است. جنايات و نسل كشي 46 روز گذشته اسرائيل عليه غزه و كرانه و همراهي مستقيم، علني و آشكار آمريكا با اسرائيل در اين جنايات آثار سنگين فراواني را بر منطقه و بر عرصه بين المللي برجاي خواهد گذاشت. ترديد نكنيد كه موضوع فلسطين پس از جنايات گسترده اخير اسرائيل در غزه با قبل از آن تفاوت بسيار زيادي خواهد داشت. اين گونه نخواهد بود كه از فردا بتوان گفت تعداد معدودي از دولت ها و ملت ها با فلسطين هستند بلكه طيف گسترده اي از مردم، نخبگان، افكار عمومي و دولت ها نسبت به حمايت از حقوق حقه مردم فلسطين حركت كردند. كشتن 6 هزار كودك و چند هزار زن هيچ مفهومي جز نسل كشي ندارد. آثار آن در عرصه بين المللي و پرونده فلسطين شديدا به نفع فلسطين و به ضرر رژيم اسرائيل و حاميان آن است. من مايلم از طريق برنامه شما به آمريكا بگويم كه تا دير نشده مسير خود را از اين جنايات و نسل كشي جدا كند و باخت نتانياهو و جنايات او را بيش از اين به پاي خود ننويسد. بخشي از آن چه در هفتم اكتبر گذشت، نتيجه تندروي هاي دولت افراطي و شخص نتانياهو است. آن ها خود بايد تاوان اين رفتار را بدهند. اگر آمريكا مايل است تاوان رفتار نتانياهو را بدهند، اين انتخابي است كه بايد پيامدهاي آن را هم بپذيرند. من بار ديگر تأكيد مي كنم آتش بس كنوني يك فرصت سياسي براي دوري منطقه از جنگ را فراهم كرده است و آمريكا بايد بين استمرار اين وضعيت و دوري منطقه از جنگ و يا ادامه يك وضعيت بدتر در منطقه دست به انتخاب بزند. اگر آمريكا طبق پيام هايي كه به ايران داده، به دنبال گسترش دامنه جنگ نيست، بايد گزينه نخست را انتخاب كند، در غير اين صورت چنانچه مسير حمايت بي چون و چرا از ادامه نسل كشي اسرائيل را انتخاب كند، بايد تبعات سخت آن را هم متحمل شود.