فرمانده نيروي پدافند: در بالاترين سطح از آمادگي رزمي و توان دفاعي قرار داريم

فرمانده نيروي پدافند: در بالاترين سطح از آمادگي رزمي و توان دفاعي قرار داريم تهران- ايرنا- فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش گفت: با توجه به تهديدات موجود در پيرامون ايران اسلامي و فرامنطقه، اكنون در بالاترين سطح از آمادگي رزمي و توان دفاعي قرار داريم. به گزارش خبرنگار دفاعي و امنيتي ايرنا، امير سرتيب عليرضا صباحي فرد با حضور در گروه پدافندهوايي شهيدنيك انديش تبريز از بخش هاي مختلف سايت موشكي مرصاد بازديد كرد و توان رزمي و آمادگي دفاعي اين سايت موشكي را مورد ارزيابي قرار داد. وي در اين بازديد اظهار داشت: با توجه به تهديدات موجود در پيرامون ايران اسلامي و فرامنطقه در بالاترين سطح از آمادگي رزمي و توان دفاعي قرار داريم. فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش با اشاره به اينكه پدافند هوايي به صورت لحظه اي تحركات هوايي را رصد و اقدامات تاكتيكي متناسب با تهديدات را انجام مي دهد، گفت: امروز سامانه ها و تجهيزات ما نه تنها براي مقابله با تهديدات هوايي دشمن بلكه براي كم اثر كردن تهديدات آنها طراحي و ساخته مي شود. سرتيپ عليرضا صباحي فرد تاكيد كرد: علت اينكه دشمنان جرات نگاه چپ به آسمان ايران را ندارند ناشي از اقتداري است كه به واسطه نيروي انساني مومن، متخصص و تجهيزات پيشرفته بومي براي كشور ايجاد شده است.