ممكن است به زودي بتوانيد به پيام هاي واتساپ با ايموجي پاسخ دهيد

ممكن است به‌زودي بتوانيد به پيام‌هاي واتساپ با ايموجي پاسخ دهيد

واتساپ از شهريور 1400 در حال كار روي قابليتي است كه كاربران بتوانند به‌‌ جاي نوشتن متن به پيام‌ها با ايموجي واكنش نشان‌ دهند؛ گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه نسخه‌‌ي پايدار حاوي اين قابليت به‌‌ زودي منتشر خواهد شد.