عنابستاني: رفاه مردم به توسعه استارت آپ ها و پلتفرم هاي خريد آنلاين گره خورده است

رئيس كميته اشتغال و روابط كار كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: ما هر چقدر بتوانيم گردش فروش كالاهاي داخلي را در استارت آپ ها و پلتفرم هاي خريد آنلاين گسترش دهيم در حقيقت به توليد كشور كمك كرده و نوعي اشتغالزايي در اين بخش نيز صورت مي گيرد. علي اصغر عنابستاني درباره نقش استارت آپ ها و پلتفرم هاي خريد آنلاين در اقتصاد كشور و ضرورت حمايت از اين حوزه، بيان كرد: توسعه اين استارت آپ ها و پلتفرم ها باعث تسهيل دريافت كالا و خدمات از سوي مردم شده است، بنابراين كشور بايد به سمت حمايت از استارت آپ ها و پلتفرم هاي خريد آنلاين حركت كند و ما بايد به اين سمت برويم كه نظام بازار كشور به روز باشد. وي در ادامه اظهار كرد: امروز رفاه مردم به توسعه پلتفرم ها گره خورده است، اين پلتفرم ها و استارت آپ ها بايد بيشتر به كالاهاي داخلي متكي شوند و در داخل اين پلتفرم ها نيز حتما بايد ضوابطي در نظر گرفته شود كه كالاهايي با كيفيت و با قيمت مناسب به دست مردم برسد، حتي مشوق هايي نيز بايد براي اين موضوع در نظر گرفته شود كه وزارت صمت در حال انجام اقداماتي در اين حوزه است. رئيس كميته اشتغال و روابط كار كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه اقتصاد در حال گردش ايجاد شغل خواهد كرد، تصريح كرد: ما هر چقدر بتوانيم گردش فروش كالاهاي داخلي را در استارت آپ ها و پلتفرم ها گسترش دهيم در حقيقت نوعي كمك به توليد كشور كرده و نوعي اشتغالزايي در اين بخش نيز صورت مي گيرد. ما هرچقدر گردش اقتصادي را در بستر اين پلتفرم ها افزايش دهيم، بستر اشتغال را براي جوانان كشور نيز فراهم مي كنيم. نماينده مردم سبزوار در ادامه تاكيد كرد: مدت هاست ما در حوزه رمزارزها با وجود اينكه يكي از ظرفيت هاي خوب براي اقتصاد كشور است، دچار غفلت شده ايم. بانك مركزي نيز موظف شده آئين نامه اي را براي مبادلات رمزارزها و صرافي هاي ديجيتال آماده كند اما تعلل شده است. عنابستاني با تاكيد بر اينكه توجه به اقتصاد ديجيتال در دنياي امروز ضروري است، گفت: بستن، راهكار نيست بلكه ما بايد به دنبال ضابطه مند كردن اين فضا باشيم. ما بايد راهكارهاي لازم را پيش بيني كرده تا اقتصاد كشور به سمت اقتصاد ديجيتال و ماركتينگ در فضاي مجازي حرك كند.