استاندار فارس: انتخاب مديران روابط عمومي بر اساس معيارهاي علمي و حرفه اي باشد

استاندار فارس: انتخاب مديران روابط عمومي بر اساس معيارهاي علمي و حرفه اي باشد شيراز-ايرنا-استاندارفارس با اعتقاد به اينكه اميدآفريني و اعتمادسازي بايستي در صدر اولويت هاي كاري روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان قرار گيرد،گفت:گزينش مديران و كارشناسان روابط عمومي بايستي بر اساس معيارهاي علمي و حرفه اي انجام پذيرد تا كارآمدي روابط عمومي هاي استان افزايش يابد. پايگاه اطلاع رساني استانداري فارس در مطلب ارسالي روز جمعه از قول محمد هادي ايمانيه افزود: مردم داري و خدمت به مردم بايستي اولويت اول دستگاه هاي اجرايي استان باشد و روابط عمومي ها بايستي به صورت كاملاً صادقانه به انتشار اخبار و اطلاعات مثبت و اميدآفرين سازمان ها بپردازند. استاندار فارس كه در جلسه توسعه روابط عمومي استان سخن مي گفت، اظهار داشت: روابط عمومي استانداري لازم است براي ارتقاي مهارت و دانش مديران و كاركنان روابط عمومي سمينارها و دوره هاي آموزشي تخصصي را اجرايي كند. ايمانيه با بيان اينكه درخواست هاي مردمي و مطالبات عمومي جامعه بررسي و جمع بندي شده است، افزود: انتظار داريم اخبار اميدوار كننده از افزايش اميد مردم توسط روابط عمومي ها و رسانه ها با هنرمندي منعكس شود. استاندار فارس ادامه داد: برخي تخريب ها در خصوص مديريت ارشد استان ناشي از صداقت و روراستي و برخي بي سليقگي ها است. دكتر احمد يحيايي ايله اي استاد علوم ارتباطات و روابط عمومي نيز در اين جلسه بيان كرد: شناسايي انتظارات مديران ارشد سازمان ها اولين گام براي برنامه ريزي در روابط عمومي است كه مي تواند منجر به تعيين راهبردهاي روابط عمومي و طراحي برنامه هاي اجرايي شود. برچسب ها - روابط عمومي - شيراز - استانداري فارس - محمدهادي ايمانيه - فارس