ديدار و گفتگو مشاور اداره كل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست با رئيس اداره روابط عمومي محيط زيست استان گيلان

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مشاور اداره كل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست با رئيس اداره روابط عمومي و امور رسانه محيط زيست استان گيلان ديدار و گفتگو كرد. به گزارش خبرگزاري برنا؛ حسن اجتماعي مشاور اداره كل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست در اين نشست صميمانه اهداف مهندس محسن نقيلو ، مديريت جديد روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست را تبيين و تشريح نمود و تاكيد كرد مجموع اقدامات روابط عمومي استان ها بايد در راستاي سياست هاي ابلاغي سند تحول دولت مردمي باشد. وي افزود سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و سند تحول دولت مردمي، ريل اصلي حركت سازمان حفاظت محيط زيست است و اقدامات روابط عمومي نيز مي بايست در همين راستا باشد. حسن اجتماعي ،در بخش ديگري از سخنانش به ساز و كارها و فرايند تقويت و مشاركت بيشتر حفاظت محيط زيست استان با سازمانهاي مردم نهاد اشاره كرد و گفت : سمن ها از سرمايه هاي اجتماعي بسيار ارزشمند در دستيابي به توسعه پايدار همگام با محيط زيست محسوب مي شوند ،وي همچنين به راهكارها و شيوه هاي پاسخگويي و تعامل مناسب با رسانه ها و صدا و سيما در راستاي تنوير افكار عمومي اشاره نمود. علي اصغر روشني ، رئيس اداره روابط عمومي محيط زيست گيلان نيز در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از حضور مشاور مديركل روابط عمومي و امور رسانه سازمان در سفر به استان گيلان يادآور شد: نبود رديف اعتباري مستقل در حوزه فرهنگ سازي و ارتباطات از چالش هاي پيش روي روابط عمومي استان گيلان است و تا به امروز اين موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه حل نشده است. وي افزود اميدواريم در برنامه هفتم توسعه به اين مهم توجه ويژه شود تا اداره روابط عمومي با توجه به اعتبار تخصيص داده شده بتواند برنامه ارتباطي تدوين نمايد.