غول رسانه هاي اجتماعي آمريكا 3 ميليارد دلار خسارت ديد

غول رسانه هاي اجتماعي آمريكا 3 ميليارد دلار خسارت ديد اقتصاد ايران: غول رسانه هاي اجتماعي آمريكا يعني فيس بوك به دليل سوء استفاده از داده هاي كاربران، با يك دعوي حقوقي دسته جمعي در انگليس مواجه است كه هدف آن گرفتن حداقل 2.3 ميليارد پوند (بيش از 3.1 ميليارد دلار) خسارت است. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران به نقل از راشاتودي، غول رسانه هاي اجتماعي آمريكا يعني فيس بوك، كه اكنون با عنوان متا Meta نيز شناخته مي شود، به دليل سوء استفاده از داده هاي كاربران، با يك دعوي حقوقي دسته جمعي در انگليس مواجه است كه هدف آن گرفتن حداقل 2.3 ميليارد پوند (بيش از 3.1 ميليارد دلار) خسارت است. اين پرونده توسط ليزا لودال گورمسن، مشاور ارشد سازمان نظارت بر رفتار مالي بريتانيا (FCA) و يك آكادمي حقوق مطرح شده است. وي گفت كه اين پرونده از طرف 44 ميليون كاربر فيس بوك كه بين سال هاي 2015 تا 2019 از اين شبكه استفاده كرده بودند، مطرح شده است. شاكيان در اين پرونده مدعي هستند كه فيس بوك ميلياردها پوند با تحميل شرايط و ضوابط ناعادلانه به دست آورده است كه از مصرف كنندگان مي خواست اطلاعات شخصي ارزشمند خود را براي دسترسي به اين شبكه ارائه كنند. لودال گورمسن گفت: فيس بوك از سلطه خود (بر رسانه هاي اجتماعي) با هزينه كاربرانش استفاده كرده است. اين شركت حقوقي به نمايندگي از مشاور ارشد سازمان نظارت بر رفتار مالي بريتانيا فيس بوك را از اين شكايت مطلع كرده است. تيم حقوقي اين پرونده گفت: پرونده ما با استدلال بيان مي كند كه فيس بوك قيمت ناعادلانه را براي كاربران بريتانيايي خود تعيين كرده است. قيمت تعيين شده براي دسترسي به اين شبكه اجتماعي، تسليم داده هاي شخصي بسيار ارزشمند كاربران بريتانيايي... بود. به گفته اين تيم، در ازاي آن، كاربران فقط دسترسي «رايگان» به شبكه اجتماعي فيس بوك را دريافت كردند، در حالي كه فيس بوك ميلياردها درآمد از داده هاي كاربرانش به دست آورد. اين معامله ناعادلانه تنها به دليل تسلط فيس بوك بر بازار امكان پذير بود. فيس بوك نيز اعلام كرد كه مردم از خدمات اين شركت به علت ارزشي كه براي آنها دارد، استفاده مي كنند و آنها "كنترل معناداري" روي اطلاعات خود دارند. اطلاعاتي كه در پلتفرم هاي متا با هركسي كه بخواهند به اشتراك مي گذارند. اين شكايت توسط دادگاه تجديد نظر رقابت لندن بررسي خواهد شد. وكلا قصد دارند به زودي مدارك لازم را براي اين پرونده ارائه كنند.