ورود شركت هاي نانو به بورس تسهيل مي شود

براساس اعلام ستاد نانو؛ ورود شركت هاي نانو به بورس تسهيل مي شود اقتصاد ايران: ستاد توسعه فناوي نانو اعلام كرد كه از ورود شركتهاي فعال در اين عرصه براي ورود به بازار سرمايه حمايت مي كند. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران، ورود شركت هاي فعال حوزه نانو به بازار سرمايه مزايايي دارد؛ تأمين مالي بزرگتر، اعتباربخشي به برند شركت هاي داخلي و توسعه بازار داخلي و بازار بين المللي از جمله اين مزايا هستند. ستاد توسعه فناوري نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي تسهيل ورود اين شركت ها به بازار بورس اقدام به شناسايي و انتخاب مجموعه هاي مشاوره و پذيرش شركت در بورس و شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري فاينتك در اين حوزه كرده است. همچنين در اين راستا اقداماتي همچون تعريف مؤلفه هاي اوليه پذيرش شركت ها در بورس و انتخاب شركت هاي داراي صلاحيت برگزيده براي ورود به بورس نيز انجام شده است. اين كار با برگزاري جلسات مشترك با 10 شركت منتخب، شتاب گرفته است. افزايش شفافيت، كارايي و همچنين بهبود عملكرد جاري شركت ها از جمله مزاياي ورود آنها به بازار بورس است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازوي اصلي بازار سرمايه علاوه بر تجهيز، جذب و هدايت منابع مالي و هدايت به سمت فعاليت هاي مولد و اشتغال زا، نقش تأمين مالي بنگاه ها و مؤسسات اقتصادي را نيز بر عهده دارد. ورود شركت هاي دانش بنيان به اين بازار مي تواند در كنار افزايش كارايي اين شركت ها به توسعه فناوري در كشور نيز منجر شود. ستاد نانو در تلاش است تا با تسهيل ورود اين شركت ها به بازار بورس، هم به بزرگ تر شدن اين شركت ها كمك كند و هم در رونق اقتصادي و توسعه فناورانه كشور نقش ايفا كند.