آغاز پيش ثبت نام مدارس غير دولتي براي سال جديد

مدرسه به گزارش سيتنا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سعيد صالح مديركل مدارس و مراكز غير دولتي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه امكان پيش ثبت نام مدارس غير دولتي براي سال جديد فراهم شد، گفت: هر سال نرخ شهريه مدارس غير دولتي در سامانه مشاركت ثبت مي شود. به گفته مدير كل مدارس و مراكز غير دولتي وزارت آموزش و پرورش، دريافت وجه بيش از نرخ مصوب تخلف و همچنين كارت به كارت كردن شهريه در مدارس و مراكز ممنوع است. وي گفت: خانواده ها مي توانند درباره دريافت شهريه مدارس غير دولتي، شكايات خود را در سامانه مشاركت ثبت كنند تا با مدارس متخلف برخورد شود. پيش از اين 11 مدرسه غير دولتي و هفت آموزشگاه كنكور و زبان خارجي به صورت دائمي و 22 مدرسه و آموزشگاه غير دولتي متخلف نيز از يك تا سه سال تعطيل شده اند.