عهد وزير ارتباطات براي پيگيري روزانه مشكلات اينترنت

عهد وزير ارتباطات براي پيگيري روزانه مشكلات اينترنت عهد وزير ارتباطات براي پيگيري روزانه مشكلات اينترنت آي تي من- عيسي زارع پور در پُست اينستاگرامي خود نوشت: يادتان است حدود 2 ماه پيش يكي از كابل هاي فيبر نوري دريايي به سمت قطر قطع شد و 430 گيگ از پهناي اينترنت كشور از دسترس خارج شد. وزير ارتباطات تاكيد كرد: اين اختلال پهناي باند مصرفي كشور را هفت درصد كاهش داد. اما حالا خبر خوش اين است كه با پيگيري و تلاش مستمر همكارانم در شركت ارتباطات زيرساخت، خرابي اين خط فيبر نوري دريايي ترميم شده و اين 430 گيگ دوباره به پهناي باند كشور برگشته است. وي گفت: در ضمن براي پيشگيري از تكرار چنين اختلالي مسيرهاي جايگزين هم پيش بيني شده است. مطمئن باشيد هر روز پيگير افزايش سرعت و كيفيت شبكه هستم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما در پست ديگري نيز نوشت: از زماني كه اين مسووليت سنگين را پذيرفتم با خودم عهد كردم هر روز پيگير حل مشكل اتصال، سرعت و كيفيت ارتباطات باشم تا همه هم وطنان با راحتي و آرامش از خدمات فناوري استفاده كنند. زارع پور ادامه داد: من و خانواده ام نيز مانند شما گاهي از كندي و تاخير شبكه كلافه و گله مند مي شويم. كندي شبكه دلايل مختلفي دارد كه يكي از آن ها عبور و توزيع كل ترافيك شبكه از پايتخت است. وي افزود: تصور كنيد هم وطني در سيستان وبلوچستان بخواهد به محتوايي در استان همجوار مثل كرمان دسترسي داشته باشد يا روي پلتفرم وطني «قرار» با فاميلش در استان خودش تصويري صحبت كند. قاعدتاً اگر چنين ارتباطي مستقيم باشد بايد كمتر از پنج ميلي ثانيه برقرار شود اما اكنون چنين نيست. زارع پور نوشت: اكنون چنين ارتباطي بايد مسير ميان سيستان وبلوچستان و تهران و برگشت به كرمان را بچرخد كه حدود 30 ميلي ثانيه تاخير دارد و اين يعني كندي و تاخير در ارتباط! حالا اگر اين ارتباط بين دو اپراتور متفاوت باشد، پيچيدگي و تاخير در مسير باز هم بيشتر مي شود و اگر ارتباط بين داخل و خارج كشور باشهد، باز هم بيشتر خواهد. وزير ارتباطات تاكيد كرد: اكنون همكاران من در شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، سازمان فناوري اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات با همراهي اپراتورها و شركت هاي تامين كننده محتوا آستين بالا زدند تا اين مشكل را حل كنند. يعني قرار است جريان ترافيك داده در كشور را بازطراحي كنند، به طوري كه به جاي توزيع همه ترافيك كشور از پايتخت، محتوا در نزديك ترين محل و در مراكز منطقه اي توزيع داده توزيع شود و تاخير و كندي به حداقل برسد. وي ادامه داد: اين كار با فعال كردن نقاط توزيع شبكه داخلي (IXP) و نقاط دروازه دسترسي به اينترنت بين المللي (IGW) ممكن است. در اين صورت توزيع محتواي داخلي هم متناسب با همان نقاط توزيع شبكه داخلي انجام مي شود. زارع پور گفت: در فاز نخست اين طرح كه يكي از پروژه هاي شبكه ملي اطلاعات است، نقاط توزيع داده و محتوا در شهرهاي تبريز، شيراز و مشهد و در فاز دوم، طبق طراحي تا 10 مركز توزيع داده در نقاط مختلف كشور ايجاد مي شود. البته كار اپراتورها در ايجاد اين مراكز بسيار سخت است و بايد از آنها حمايت كنيم. وي افزود: تا پايان سال جاري بازطراحي ترافيك شبكه تكميل و هم زمان اقدامات اجرايي براي پياده سازي اين طرح آغاز در چند فاز به تدريج تكميل مي شود. زارع پور تاكيد كرد: اكنون وظيفه خودم مي دانم هر كاري كه براي بهبود كيفيت و سرعت ارتباطات در كشور انجام مي شود به شمامردم گزارش بدهم و بازخوردهاي شما را بگيرم و ببينم.